Elavtal med flatrate förbjuds

2014-06-11 06:59Riksdagen beslutade nyligen att förbjuda elavtal som saknar direkt koppling till konsumentens elförbrukning. Den numera förbjudna avtalsformen går emot målet att öka kundens medvetenhet kring sin elförbrukning, något som syftar till att skona både miljö och plånbok. Flera elhandlare har erbjudit produkten sedan länge och nu har försäljnigen stoppats. Avtalsformen hann aldrig få någon större spridning och vanligast är fortsatt fast och rörligt elpris. Bland de som tecknade elavtal på elskling.se i april valde 55 procent rörligt elpris. Totalt bytte 38 402 hushåll elavtal i april vilket är en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (34 598).Elhandlare har länge erbjudit elavtal till en fast månadskostnad så länge hushållet håller sin förbrukning inom givna ramar. Detta kan tänkas skapa en passiv inställning till elkonsumtionen i hushållet och därför valde riksdagen att förbjuda avtalsformen från och med 1 juni i år.

Denna avtalsform kan ses som motsatsen till timavräknade elavtal där kunden i stor utsträckning kan påverka sin elkostnad genom att reglera sin elkonsumtion på timbasis. Med så kallade flatrate kontrakt får kunden en fast månadskostnad oavsett hur elförbrukningen faller ut. Fördelen har varit att i förväg veta sin månadskostnad medan nackdelen är att avtalet saknar transparens avseende elpriset per kilowattimme.

- Att denna avtalsform nu förbjuds är positivt. Jag tycker att alla hushåll ska kunna påverka sin elkostnad och att det ska finnas ett incitament för att spara energi. I flatrate kontrakten har elhandlaren ofta tagit höjd för det mesta vilket i slutändan gör avtalsformen dyrare jämfört med exempelvis ett traditionellt fast eller rörligt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Att Riksdagen förbjuder en avtalsform är dock ganska kontroversiellt. Ett flertal elhandelsbolag har haft denna avtalsform under många år och frågan är varför politikerna reagerat så starkt just nu. Om förklaringen är att fokus på elmarknaden och elhandelsbolagens agerande ökat kan vi kanske hoppas på att politikerna även ser över anvisningsavtalen. Vid en jämförelse av problemets storlek mellan de som har flatrate-avtal och anvisningsavtal (tillsvidarepris), råder det ingen tvekan om att kunder med anvisningsavtal är mycket mer utsatta. Trots detta är det fortsatt fritt fram för elhandlare att debitera vilket elpris som helst för sitt anvisningsavtal.

- Det finns 700 000 hushåll som har anvisningspris och dessa betalar ett orimligt högt elpris medan det maximalt är cirka 20 000 till 50 000 hushåll som hunnit teckna flatrate avtal. Inaktiva kunder måste på ett eller annat sätt snarast uppmärksammas om att teckna ett riktigt elavtal, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal