Earth Hour + Förnybart elavtal = Bäst effekt

2014-03-28 11:24Medelspotpriset i mars ser ut att bli cirka 23 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 24 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 40 procent lägre än mars i fjol (37 öre/kWh). Höga tillrinnigar och milt väder är förklaringen till det fallande spotpriset. Nu på lördag är det Earth Hour och elskling.se uppmanar konsumenterna att byta till ett förnybart elavtal och samtidigt sänka sina elkostnader. Elförbrukningen är väldigt avgörande för elpriset. Enligt statistik från Svensk Energi var elanvändningen under de tre första veckorna i mars betydligt lägre än motsvarande veckor i fjol. Skillnaden i elförbrukning var 1 615 GWh vilket motsvarar elförbrukningen för en miljon villor under en hel månad.

- Milt väder resulterade i lägre elförbrukning än normalt för säsongen. Temperaturen bidrog också till att initiera en tidigare snösmältning med ökade tillrinningar som följd, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Nu på lördag är det Earth Hour, vilket får många att engagera sig för att visa sin omtanke för miljön. Tidigare år har Svenska Kraftnät meddelat att de, trots att rekordmånga deltagit i Earth Hour, knappt kan se någon effekt i den totala elförbrukningen.* Däremot är Earth Hour en mycket viktig symbolhandling som får stor uppmärksamhet världen över.

Sifo uppskattar att närmare hälften av Sveriges befolkning deltar i Earth Hour**. Det borde vara minst lika självklart att ägna 10 mintuter åt att göra ett aktivt val av ett förnybart elavtal. På så sätt säkerställer hushållet att elen som förbrukas under resterande timmar av året är från förnybara källor.

- Earth Hour avser 1 timme per år. Ett aktivt val av ett förnybart elavtal påverkar 8 759 timmar per år. Båda handlingarna är viktiga symbolhandlingar som ger effekt. Jag tycker hushållen ska ägna 10 minuter av sin mörka timme nu på lördag till att med sin läsplatta byta till ett förnybart elavtal, säger Faraz Azima.

Varje månad är det totalt cirka 40 000 hushåll som byter elhandlare. Skulle alla deltagare i Earth Hour även välja att genomföra ett byte av elavtal kommer det definitivt att skicka en stark signal till samhället.

Bland de hushåll som tecknat elavtal under 2014 via elskling.se är 51 procent till ett förnybart alternativ.

WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation och handlar om att människor över hela världen visar sitt engagemang genom att släcka ljuset under en timmes tid. Syftet med släckningen är att skicka en signal till politikerna om att ta klimatförändringarna på allvar. 2014 infaller Earth Hour lördag 29 mars 20.30-21.30. (Källa WWF)

*Material från Svenska kraftnät
**Tidigare Earth Hour
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal