Dags att se över elavtalet inför vintern

2012-10-02 09:34Trots överskottet i vattenmagasinen blev det en svagt stigande elprisutveckling under september på grund av den stigande elförbrukningen. För månaden blev medelspotpriset 24,8 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 25,0 öre/kWh i Stockholm och 25,5 öre/kWh i Malmö. Det innebär en elprisökning på mellan 10 och 15 procent jämfört med augusti. Samtliga konsumenter uppmanas att se över sitt elavtal inför vintern för att säkerställa att de har rätt elavtal för sitt hushåll. I takt med fallande temperatur har elförbrukningen ökat i landet. Nederbördsrikt väder har bibehållit överskottet i vattenmagasinen. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 88,4 procent vid slutet av vecka 38 vilket kan jämföras med normalt 81,6 procent.

Kärnkraftstillgängligheten i september var cirka 70 procent. Just nu genomgår reaktor ett i Oskarshamn och reaktor två i Ringhals en årlig revision som beräknas vara klara under oktober.

- Antaget att all kärnkraft fungerar som den ska kan det i kombination med överskottet i vattenmagasinen leda till att elpriset blir ännu lägre än föregående vinter, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Vidare är det tyska elpriset lägre än vad det var för ett år sedan. Elterminen för det fjärde kvartalet handlas på nivåer kring 48 Euro/MWh, motsvarande kontrakt 2011 kostade cirka 60 Euro/MWh. Då det svenska och det tyska elsystemet är sammankopplade påverkas vi i viss mån av prisförändringar på den tyska elmarknaden. Detta innebär att Sverige vid behov har möjlighet att importera el till ett pris som är 12 Euro lägre per MWh jämfört med fjolåret.

- Det är nu ett bra tillfälle att spendera några minuter för att se över sitt elavtal. I en kundundersökning som vi genomfört framgår det att hushåll som använder elskling.se i medel sparar cirka 1800 kronor per år, säger Faraz Azima.
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal