Bind elpriset och spara 20 procent eller välj rörligt med möjlighet till ännu större besparing

2017-06-05 10:09Kallt väder har försenat vårfloden och resulterat i högre elpriser under våren. Medelspotpriset för maj blev 28,7 öre/kWh, vilket är 30 procent högre än maj i fjol (22 öre/kWh). Priserna väntas sjunka under sommarmånaderna och till hösten räknar marknaden med ett bättre resursläge i vattenkraften. Det gör att elhandlarna kan erbjuda fastprisavtal till nivåer under spotpriset vilket skapar ett tillfälle för hushållen att säkra sitt elpris och låsa in en garanterad besparing på cirka 20 procent.Hushåll med rörligt elavtal kan alltså låsa elpriset på en nivå som är 20 procent lägre än medelspotpriset de senaste 12 månaderna. Att fastprisavtal erbjuds till nivåer som ligger under senaste årets spotpris har sin förklaring. Elterminerna är helt enkelt lägre prissatta vilket innebär att aktörerna på elmarknaden förväntar sig en lägre prisbild framöver. Även de som vill teckna rörligt elavtal gagnas av detta då risken för högre elpriser bedöms som låg i närtid.

Vädret i maj blev kallt vilket stämde väl med den långtidsprognos som SMHI presenterade för en månad sedan. Låga tillrinningar och ett högre uppvärmningsbehov är två förklaringar till att elpriset är högre i år jämfört med fjolåret. Kylan som ser ut att bli kvar under inledningen av juni försenar snösmältningen och vårfloden. En försenad vårflod innebär att chansen för lägre priser i sommar ökar. Detta i och med att de ökade tillrinningarna med stor sannolikhet sammanfaller med den period då elförbrukningen är som lägst.

Vartannat hushåll har idag ett rörligt elpris i Sverige. Grunden i deras elhandelskostnad är börspriset. Utöver det tillkommer påslag, avgift för elcertifikat, skatt och moms. Ett konkurrenskraftigt rörligt elavtal har under de senaste 12 månaderna i medel kostat cirka 35* öre/kWh. Ett fastprisavtal på 12 månader erbjuds idag för cirka 27* öre/kWh. Det är 20 procent lägre än 12 månaders-snittet för rörligt elpris.

- Har man rörligt elpris och tycker att elkostnaden har varit okej de senaste 12 månaderna så finns nu möjligheten att teckna fastpris och därigenom säkra en elprissänkning på cirka 20 procent. Vi har många företagskunder som tycker att detta är ett attraktivt alternativ, då de ofta mäts mot resultatet under föregående år, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I maj valde 55 procent fastpris på elskling.se. Valet mellan fast och rörligt är individuellt och det viktigaste är att göra ett val. Att prisbilden pekar på lägre priser framöver skapar en "win-win" situation för alla aktiva kunder som kan vänta sig ett lägre elpris oavsett vilken avtalsform de tecknar.

*Exklusive energiskatt och moms
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal