Bind elpriset 6 procent under fjolårets nivå

2014-07-01 10:56De senaste två månadernas spotprisuppgång stannade av i juni. Medelspotpriset för månaden blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Det är något lägre än i maj (32 öre/kWh) och i linje med juni i fjol (30 öre/kWh). Kunder med rörligt elpris kan vänta sig samma elkostnad för juni i år som för motsvarande månad i fjol. Prisnivån för bundna elavtal är däremot cirka 6 procent lägre i år. Ett villahushåll som tecknar ettårsavtal nu får en årskostnad som är cirka 1 100 kronor lägre jämfört med hushåll som tecknade motsvarande avtal för ett år sedan.Trots att juni månad mestadels präglats av kallt väder och låg kärnkraftsproduktion blev månadens medelspotpris något lägre än i maj. Vattenfall har precis återstartat två reaktorer, Ringhals 1 och Forsmark 2, som fram till nu genomgått sina årliga revisioner. Den ökade kärnkraftsproduktionen minskar risken för elpristoppar. Den viktigaste prisdrivaren för elpriset framöver blir mängden nederbörd som förutspås i väderprognoserna.

- Vi på elskling.se märker av ett ökat tryck under sommaren. Speciellt när det är mindre soligt under semesterperioden ser vi att många hushåll ser över sina elavtal. Elprisnivån är generellt sett lägre just nu jämfört med motsvarande period i fjol. Ett tips till alla som ska teckna om sitt fastprisavtal med befintlig leverantör är att det nya priset de erbjuds ska vara lägre än fjolårets. I annat fall kan de vara säkra på att det finns bättre erbjudanden på marknaden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh var elpriset för 12 månaders fastprisavtal cirka 110 öre/kWh under juni 2011. Under juni i fjol kostade motsvarande avtal cirka 85 öre/kWh. Tack vare den svaga utvecklingen på elbörsen erbjuds nu motsvarande avtal för knappt 80 öre/kWh. Den lägre prisnivån idag innebär en kostnadsbesparing på cirka 1 100 kronor per år. Jämfört med prisnivån 2011 blir årskostnaden hela 6 000 kronor lägre.

Elskling rekommenderar hushållen att alltid utgå från sin privatekonomi och riskvilja i valet mellan fast och rörligt elavtal. Om hushållets ekonomi har små marginaler som inte klarar av en allt för varierande elräkning kan det vara en god idé att välja ett fastprisavtal. Rörliga avtal är i regel billigast under perioder med låga spotpriser. Samtidigt förknippas de med en viss risktagning som innebär att hushållet ska känna sig bekväma med periodvis större svängningar i sin elkostnad.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal