Allt fler byter elbolag

2013-07-05 13:02Dagsfärsk statistik från SCB visar att 36 810 hushåll och 3 406 företag bytte elbolag i maj. Det är 17 procent fler än motsvarande månad i fjol (31 377 hushåll samt 3 046 företag). Av de hushåll som bytte elhandelsbolag på elskling.se i maj valde en majoritet fast elpris i ett år. Totalt sett valde 74 procent ett fastprisavtal vilket är den högsta noteringen för 2013. För perioden juni 2012 och 12 månader framåt har hushåll med rörligt elpris haft lägst elkostnad jämfört med de som tecknade fasta ettårsavtal. Tillsvidarekunderna straffades som vanligt hårt med extra elkostnader på dryga 8 000 kronor.Villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh som tecknade fastprisavtal med ett års bindningstid, i maj 2012, fick elpriset 89* öre/kWh. För motsvarande hushåll med rörligt elpris har elen kostat cirka 81* öre/kWh under de senaste 12 månaderna. Passiva elkunder med tillsvidarepris har haft högst elpris och betalat 123 öre/kWh.

På årsbasis innebär detta att hushåll med rörligt elpris betalat cirka 16 200 kronor för sin el. Motsvarande hushåll med fastprisavtal betalade 17 800 kronor, det vill säga 1 600 kronor mer. Hushåll med tillsvidarepris betalade 8 400 kronor mer än de med rörligt elpris och 6 800 kronor mer än de med fast elpris.

- Det är riktigt kul att fler ser över sitt elavtal. Exemplet visar tydligt hur dyra tillsvidarepriserna är. Skillnaden i elpris är så pass stor att även mindre lägenhetskunder har mycket att vinna på ett elbyte, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trenden som inleddes i januari med ett ökat intresse för rörligt elpris bröts i april när hela 65 procent av konsumenterna valde fast elpris. Intresset för fastprisavtal ökade ytterligare i maj till rekordhöga 74 procent.

- Vi märker av ett ökat intresse för fastprisavtal. Hushållen passar helt enkelt på att binda sitt elpris på dagens nivåer. Många experter har rapporterat om en stabil prisbild framöver där sannolikheten för en priskollaps anses låg. Detta är något som vi tror påverkar hushållen vid valet mellan fast och rörligt elpris, säger Faraz Azima.

*Priset inkluderar samtliga avgifter och skatter

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 300 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal