Aktivt elbyte ger högre kundnöjdhet för elbranschen

2014-07-07 09:58SCB rapporterar om en ökad kundnöjdhet bland svenska elkonsumenter. I den årliga undersökningen avseende svenska hushålls elbyten noterades en ökad kundnöjdhet för tredje året i rad. Några förklaringar bakom denna utveckling är låga elpriser, en sjunkande andel avtalslösa tillsvidarekunder samt att fler känner sig nöjda efter att ha gjort ett aktivt val av elavtal. I maj bytte 33 812 hushåll elhandelsbolag. Det motsvarar en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (36 591).Utvecklingen går åt rätt håll. På tre år har andelen hushåll med tillsvidarepris* minskat från 22,8 procent till 15,2 procent (maj 2014). Varje år byter cirka 500 000 hushåll elhandelsbolag. Det adderar till 1,5 miljoner elbyten de senaste tre åren. Allt fler inser hur enkelt det är att byta elavtal. Det leder till en ökad förståelse för elmarknadens funktion samtidigt som konsumenten får bättre kontroll över sin elkostnad.

Enligt undersökningen** som SCB gjort ökade kundnöjdheten för tredje året i rad. Den har stigit från 42,6 procent år 2011 till 48,8 procent år 2012 och nu senast 53,5 procent år 2013. I undersökningen tillfrågas konsumenter bland annat kring drivkrafter bakom valet att byta elhandelsbolag.

- Vi är glada över denna utveckling. Elskling syftar till att öka transparensen på slutkundsmarknaden. Genom ökad konsumentmakt minskar andelen missnöjda kunder. Detta kombinerat med det generellt låga elprisläget tror jag är två viktiga parametrar som bidrar till allt färre missnöjda elkunder, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Att elpriserna är lägre än på flera år är något som elskling tror gör kunderna mindre vaksamma. Aktiva kunder kan dra nytta av konkurrensen som gör att de erbjuds lägre elpriser än tidigare. Samtidigt ökar risken för att även sämre elavtal med höga marginaler, som säljs via telefon eller på stan, framstår som attraktiva för passiva hushåll. Detta trots att erbjudandet är betydligt sämre än det bästa på marknaden.

Det absolut enklaste och smartaste sättet för en konsument att säkerställa att den får ett bra elavtal idag är att använda en jämförelsetjänst på nätet.

Under årets fem första månader har totalt 190 548 hushåll bytt elhandelsbolag. Det är cirka 9 procent fler än motsvarande period i fjol (175 609)* Andelen hushåll med tillsvidarepris är hämtat från SCB
**Läs rapporten från SCB

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal