9 av 10 vet vilket elområde de tillhör

2012-09-27 09:59En konsumentundersökning genomförd av elskling.se visar att 90 procent av hushållen säger sig veta vilket elområde de tillhör och 87 procent svarar att det finns fyra elområden i Sverige. Däremot saknar 70 procent förståelse för hur deras elpris bestäms.Det har knappt gått ett år sedan Sverige delades in i fyra elområden. En mild vinter, hög tillgänglighetsgrad i kärnkraften, en pågående finanskris i Europa samt välfyllda vattenmagasin har gjort att prisskillnaden mellan olika elområden blivit mindre än tidigare befarat. Elområde Luleå och Sundsvall har sedan indelningen den 1 november 2011 haft samma elpris. Elpriset i elområde Stockholm har varit 0,7 öre/kWh högre än Luleå och Sundsvall. Störst elprisgap på 3,3 öre/kWh har som förväntat uppstått mellan elområde Malmö och de två nordligaste (Luleå och Sundsvall). Bortsett från inbördes prisskillnad har spotpriset totalt sett varit betydligt lägre i år än tidigare år.

Av de 2 469 personer som deltog i undersökning svarade 87 procent rätt på frågan om antalet elområden i Sverige, 6 procent svarar att det endast finns tre elområden och övriga 7 procent svarar allt mellan ett och nio elområden.

En sammanställning över konsumenternas svar på frågan om hur elpriset bestäms i respektive elområde visar att endast 30 procent känner till och kan härleda prissättningen. Samtidigt som kunskapen om antalet elområden är god bland hushållen är det oroväckande få som har en förståelse för hur deras elpris bestäms.

- Att informera konsumenterna om hur prissättningen på elbörsen Nordpool går till är en kvarstående utmaning. Det är en komplex del av elmarknaden och kräver pedagogisk kommunikation. Vi är övertygade om att det är nödvändigt med en ökad förståelse kring prissättnigen för att kunna bygga vidare på en mer positiv syn på elbranschen, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Undersökningen genomfördes andra kvartalet 2012 och underlaget är framtaget baserat på svar från de 2 469 unika konsumenter som deltog.

För mer information, kontakta: Faraz Azima, vd för elskling.se 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal