9 av 10 hushåll kan tänka sig köpa en elbil

2017-04-12 08:55I en undersökning genomförd av elskling.se svarade 88 procent att de kan tänka sig att köpa en elbil. Det stora intresset för elbilar grundar sig i en tydlig miljönytta samt att bilarna i princip är helt tystgående. Även om många vill ha en elbil är andelen hushåll som äger en elbil idag under en* procent. En hög anskaffningskostnad, osäkerhet kring bilens andrahandsvärde och underhållskostnader kopplat till batterierna är några exempel på orosmoln som hittills hejdat ett elbilsinköp.Totalt deltog 7 760 personer i elsklings undersökning om elbilar. Statistiken visar att 9 av 10 hushåll är positiva till elbilen. Dagens elbilar anses som det optimala valet för de som inte pendlar långa avstånd. De flesta nämner elbilarnas positiva miljöaspekt som den stora fördelen med tekniken. Att bilen går tyst och är ren (fossilfri) är andra argument som lyfts fram.

Det är betydligt färre än de 88 procent som vill ha en elbil som faktiskt äger en. På frågan kring elbilens utmaningar nämner de flesta priset. 60 procent svarar att det är kostnaden som hindrar de från ett inköp. Dels är elbilen dyrare att köpa in och dels finns en större osäkerhet kring bilens andrahandsvärde. Närmast efter ekonomiska hinder nämns den tekniska osäkerheten kring batteriernas livslängd och en allt för kort räckvidd. Särskilt de som bor i glesbygden menar att den relativt korta räckvidden och avsaknad av snabbladdstationer gör nuvarande elbilar mindre intressanta. Det tar för lång tid att ladda bilen under resan för att det ska fungera i praktiken. Färre än 5 procent klagar på att bilarna är fula eller att de har dåliga fartegenskaper.

På frågan om vad det kostar att ladda bilen en gång var svarsspannet från några kronor upp till ett par tusen kronor. Medelvärdet blev 113 kronor per laddning och medianen 50 kr. Hushållens estimat landar något högre än den verkliga kostnaden. Enligt tidningen NyTeknik blir det billigast att ladda elbilen hemma. Olika bilar har olika kraftiga batterier vilket påverkar laddkostnaden. En uppskattning är att det i hemmet kostar mellan 30-90* kronor per laddning, en kostnad som också påverkas av vilket elavtal hushållet har. Dyrast är att ladda elbilen med hjälp av elbolagens snabbladdare där 30 minuters laddning kostar omkring 90 kronor. Oavsett prisskillnaderna mellan olika laddställen är bränslekostnaden för en elbil (1-3 kr/mil) betydligt lägre än en bensin- eller diselbil (10-15 kr/mil).

* 4,7 miljoner bilar i Sverige, 30 000 elbilar, ger andelen 0,64%.
** elkostnad 1 kr/kWh ger Tesla cirka 90 kr, Bmw i3 cirka 30 kronor
Undersökningen genomfördes under första halvåret 2016 och underlaget är framtaget baserat på svar från de 7 760 unika konsumenter som deltog. Svaren är unika då varje svar hör till ett personnummer/anläggning.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal