78 procent av hushållen vill ha timmätning

2011-09-27 08:10En konsumentundersökning som elskling.se genomfört visar att 78 procent av hushållen är positiva till timmätning av den egna elförbrukningen. Det huvudsakliga argumentet som lyfts fram för timmätning är att det medför en ökad förståelse för hushållets elkonsumtion. Det främsta argumentet emot är att tid saknas för att tillgodogöra sig informationen.I våras presenterade näringsminister Maud Olofsson ett förslag om att införa timmätning för samtliga hushåll. För de flesta hushållen sker idag en månatlig avläsning av elmätaren. Förslaget ledde till en debatt där politiker och experter på området diskuterade konsekvenserna av förslaget.

- Samtliga hushåll kommer att påverkas om förslaget går igenom. Då elskling.se är en konsumentnära tjänst blev vi nyfikna på att fråga konsumenterna om deras åsikt kring möjligheten att få ta del av sin elförbrukning i realtid, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Av de 2 759 personer som deltog i undersökning svarade 78 procent att de är positiva till förslaget. Sammanfattningsvis svarar de flesta att förändringen skulle underlätta förståelsen av den egna elkonsumtionen i hushållet. Nedan finns några av argumenten punktade:

. Ett illustrativt sätt att visualisera elförbrukningen som generellt sett är osynlig
. Praktisk utbildning i vad sakerna i hemmet konsumerar
. Tack vare snabb återkoppling ger detta ett incitament för att laborera i syfte att minska elförbrukningen
. Identifiera standby-tjuvar genom att se en förbrukning trots att allt anses varas "nedsläckt"
. Genom ökad förbrukningsinformation bli mer förberedd och införstådd inför den kommande elräkningen
. Möjliggör att i ett tidigt stadium utbilda och engagera barnen i ett energispartänk

Summering av argument för de som svarat nej (22 procent) är i huvudsak att befintlig mängd information räcker gott för att skapa en tillförlitlig elräkning. Många svarar även att de inte har tid över i sin vardag för att engagera sig ytterligare i sin elkonsumtion och därmed anses förslaget vara onödigt.

- Det är positivt att så många är intresserade av att erhålla mer information kring sin elförbrukning. Även om realtidsmätning inte är standard idag så finns tekniken på marknaden. Vi på elskling.se har sedan cirka ett år utrustat kontoret med en el-display som i realtid visar elförbrukningn. Vår erfarenhet är att informationen inledningsvis var mycket intressant för alla på kontoret då det hade en utbildande funktion. Då elförbrukningen är någorlunda periodisk och mängden utrustning i lokalen inte varierar allt för mycket över tiden så har förbrukningsinformationen haft en avtagande nytta för oss. Vi delar bilden att det kan vara intressant med realtidsmätning men tror att nyttan för hushållen kommer att avta i takt med att de lär sig sitt förbrukningsmönster, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

* Undersökningen är genomförd under sommaren 2011 där totalt 2 759 elkonsumenter deltagit vilkas svar ligger till grund för ovan resultat.
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal