77 procent band sitt elpris i oktober

2011-12-13 13:11Dagens statistik från SCB visar att 48 750 hushåll bytte elhandelsbolag i oktober. Det är 23 procent fler än motsvarande månad föregående år (39 649). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 77 (85) procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för ettårsavtal störst och stod för 39 procent.- Vi har länge trott att ett lågt spotpris ska öka intresset för rörliga elavtal. Men trots de senaste månadernas historiskt sett låga elprisnivåer ser vi fortsatt en majoritet som väljer fast elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Även om majoriteten valt ett fastprisavtal de senaste månaderna finns det fortfarande många som föredrar ett rörligt elpris. Elsklings rekommendation till hushållen är att göra ett aktivt val för att slippa undan tillsvidareavtalen som alltid är dyrast.

För ett villahushåll med en årlig elförbrukning på 20 000 kWh kostade ett 12 månaders fastprisavtal cirka 100* öre/kWh under oktober medan hushåll med rörligt elpris debiterades cirka 80* öre/kWh. Högst elpris, cirka 132* öre/kWh i medel, fick avtalslösa kunder med tillsvidarepris betala.

- Det är obegripligt att en miljon hushåll fortfarande aldrig gjort ett val av elavtal och konstant betalar ett överpris för sin elkonsumtion, säger Faraz Azima.

*Priset inkluderar samtliga avgifter och skatter

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal