700 000 hushåll kan halvera sin elkostnad

2014-05-09 10:13Aktiviteten ökar på elmarknaden. Ny statistik från SCB visar att 35 731 hushåll bytte elhandelsbolag i mars. Det är 21 procent fler än mars i fjol (29 552). Trots den ökade aktiviteten är det fortfarande 700 000 hushåll som ännu inte aktivt valt elavtal och har därmed ett elpris som är dubbelt så högt som för aktiva kunder. Bland de som tecknade elavtal på elskling.se i mars var rörligt elpris populärast och stod för 57 procent av samtliga tecknade avtal.Spotpriset har fallit månatligen från september i fjol till mars. Det ökar hushållens intresse för rörligt elpris eftersom fler vill ta del av pristrenden. Andelen hushåll som tecknade rörligt elpris har på ett år ökat från 46 procent i fjol till 57 procent i mars 2014. Motsvarande andel var 29 procent i mars 2012.

Det fallande spotpriset har också fått fastpriskontrakten att falla i pris. Konsumenter som tecknar om sitt fastprisavtal idag kan göra det på en lägre nivå än de senaste 6-7 åren.

- Det är ett gynnsamt läge för alla aktiva elkonsumeter. Till vinnarna hör gruppen som jämför elpriser och säkerställer att de får ett konkurrenskraftigt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Tillsvidarepris är betydligt dyrare än både rörliga och fasta avtal. Idag är det cirka 700 000 hushåll i Sverige som har tillsvidarepriset. Att så många hushåll betalar onödigt mycket för sin el beror på att de inte gjort ett aktivt val av elavtal och därigenom automatiskt fått ett tillsvidarepris. Undersökningar som Energimyndigheten gjort på uppdrag av riksdagen visar att majoriteten av de nya tillsvidarekunderna tillkommer vid en flytt där konsumenten glömmer att teckna elavtal för den nya bostaden.

Ett litet enmanshushåll i lägenhet som endast förbrukar 2 000 kilowattimmar på ett år, kan idag teckna rörligt elpris på elskling.se till priset 66 öre per kilowattimme. Motsvarande hushåll med tillsvidarepris betalade i medel 130 öre/kWh i mars. Genom att byta bort tillsvidarepriset kan hushållet sänka sin kostnad från 2 600 kronor till 1 320 kronor, en årlig besparing på 1 280 kronor vilket innebär en halvering av elkostnaden.

* Andelen hushåll med tillsvidareavtal är hämtat från SCB. Likaså medeltillsvidarepriset.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal