56 procent valde bundet elpris i september

2015-11-13 09:38Färsk statistik från SCB visar att 37 934 hushåll bytte elhandelsbolag i september. Det är sex procent färre än september i fjol (40 192). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 56 procent fast elpris. Under det senaste året har andelen hushåll med rörligt elpris ökat från 41,2 till 45,6 procent. Avsaknaden av elpristoppar får de med rörligt elpris att förbli nöjda med sin avtalsform.Tillströmningen till rörligt elpris kan bland annat bero på att elbolagen i en större utsträckning rekommenderat sina kunder att teckna rörligt. För elhandelsbolag innebär det ofta en lägre risk när kunden har ett rörligt elavtal. Anledningen är att elhandlaren slipper säkra elpris och förväntad förbrukningsvolym i förväg.

En annan trolig förklaring kan vara de låga spotpriserna som präglat marknaden under en lång tid. Senast vi hade ihållande elpristoppar var i december 2010. Då blev månadsmedelpriset drygt 80 öre/kWh. Det är fyra gånger så högt som medelpriset för 2015 så här långt.

Under de senaste 12 månaderna har antalet hushåll* med rörligt elpris ökat med cirka 200 000. Gruppen med fastprisavtal har minskat med cirka 150 000 och antalet avtalslösa är cirka 50 000 färre.

- Vi ser att hushåll som haft fastpris i vissa fall överväger att teckna om till rörligt när fastprisavtalet löpt ut. Så länge elpriset fortsätter att vara lågt kommer allt fler hushåll att attraheras till rörligt elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Bland de som bytte elavtal på elskling.se i september tecknade 56 procent fast elpris (63 procent). Bland fastprisavtalen var ettårsavtalet mest populärt och stod för 60 procent av samtliga fastprisavtal. Vart femte fastprisavtal var kortare än ett år. De som tecknar dessa är ofta hushåll som i grunden vill ha ett rörligt elavtal men väljer att gardera sig över just vintermånaderna.

- Oavsett vilken avtalsform som är av intresse finns det pengar att spara på en elprisjämförelse. Det är enkelt och tar bara några minuter att hitta bästa elpris skrädarsytt efter det egna hushållets förutsättningar och preferenser, säger Faraz Azima.

* Källa SCB
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal