50000 fler avtalslösa med anvisningspris

2017-12-18 08:34Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att 390 977 hushåll har bytt elavtal under perioden januari till oktober. Det är 11 procent fler jämfört med motsvarande period i fjol (351 129). Elpriserna har under året varit höga vilket gör att fler har valt att byta elavtal. Det vi ser är att allt fler binder sitt elavtal under långa perioder. Vidare har antalet hushåll med anvisningsavtal ökat med 50 000 mellan juli-oktober i år vilket är den snabbaste ökningen sedan 2013.Vi har haft höga elpriser under årets gång och inte förrän i oktober vände pristrenden. Det har gjort att fler har sett över sina elavtal. Rörligt elavtal är fortsatt den vanligaste avtalsformen (45,1 procent), även om det har minskat mellan augusti-oktober i år (- 3,3 procent). Därefter kommer fastprisavtal som ökat något (+ 0,4 procent) till 30,2 procent under samma period. Bland fastprisavtalen är en avtalslängd på tre år mest populärt vilket enligt statistiken är avtalet som ökat mest.

- Rörligt elavtal blir oftast billigast på sikt. Däremot finns andra tydliga fördelar hos fastprisavtal. Den kanske viktigaste egenskapen är att hushållet slipper oroa sig för svängningar i elpriset. Det är många som sover extra gott om natten då de i förväg vet vad de ska betala för sin el varje månad, säger Faraz Azima, vd på Elskling.

En oroväckande utveckling är att andelen med anvisningsavtal ökat. Det är den dyraste avtalsformen. Om man inte gör ett aktivt val av elavtal så får man oftast anvisningspris. Andelen med anvisningsavtal har kontinuerligt sjunkit sedan 2001 och i juli i år fick vi en rekordlåg siffra på 12 procent. Men mellan juli-oktober i år har andelen ökat med 1,1 procent, cirka 50 000 hushåll, vilket är den snabbaste ökningen sedan 2013.

- Förhoppningsvis är det här ingen ihållande trend. Vi på Elskling har sedan 10 år kämpat för vår vision att ingen ska vara avtalslös. Hamnar man i ett anvisningsavtal rekommenderar jag starkt att aktivt välja ett elavtal så fort som möjligt, fortsätter Faraz.

Ett villahushåll i Stockholm med anvisningsavtal har under de senaste tre kvartalen i medel betalat 3 000* kronor mer för sin el än man skulle ha gjort med rörligt elpris, visar beräkningar gjorda av elskling.se.

* Villahushåll med årsförbrukningen 20 000 kWh, priserna avser medelpriser för elområde Stockholm under januari-september, antaget att 70 procent av förbrukningen sker under de första tre kvartalen. Aktiva hushåll sparar ytterligare då avtal som tecknas på elskling.se vanligtvis är ytterligare 15-20 procent billigare än medelpriser som SCB presenterar.
Källor: SCB och elskling.se
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal