479 000 bytte elbolag under 2014

2015-02-13 08:34Enligt statistik från SCB bytte 478 663 hushåll elbolag under 2014. Det är tre procent färre än 2013 (492 313). En sammanställning över elåret visar att fast elpris blev den mest tecknade avtalsformen på elskling.se. Populärast bland fastprisavtalen var ettårsavtalet. Antal hushåll med rörligt elpris ökade med drygt 150 000. En positiv utveckling var att gruppen avtalslösa elkunder minskade med cirka 85 000 hushåll.- Det är riktigt kul att så många sett över sitt elavtal under 2014. Dagens elprisnivå är det lägsta på flera år vilket gör det enkelt för aktiva hushåll att sänka sin elkostnad ordentligt genom att konkurrensutsätta det nuvarande elavtalet. Vi ser positivt på 2015 och hoppas självklart att ännu fler ska vara med och bidra till en bättre elmarknad, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Bland de som bytt elavtal på elskling.se var fast elpris populärast och stod för 54 procent av samtliga elbyten under 2014. Andelen som tecknade rörligt elpris var 43 procent. Lägst var intresset för mixprisavtal som endast tecknades av tre procent. Ett mixprisavtal består till hälften av ett bundet och hälften ett rörligt elpris.

Enligt statistik från SCB ökade andelen hushåll med rörligt elpris från 37,7 procent i december 2013 till 41,4 procent i december 2014. Motsvarande andel med fastprisavtal sjönk från 37,6 procent till 36,1 procent. Andelen hushåll med anvisningspris minskade från 17,1 procent till 15,2 procent. "Övriga" avtalsformer minskade från 7,6 procent till 7,3 procent.

Elskling ser positivt på att antal hushåll med anvisningspris minskat med 85 000 under 2014. Andelen var som lägst 14,9 procent i somras men steg på hösten till 15,2 procent. En möjlig förklaring till ökningen är att många hushåll flyttar efter sommaren och hamnar på anvisningspris när de glömmer att teckna ett elavtal. En annan förklaring kan vara att många fastprisavtal löper ut till sommaren. Vissa elhandlare har avtalsvillkor som gör att kunden automatiskt hamnar på anvisningspris om de glömmer att teckna nytt elavtal när det tidigare löper ut.

- Det kan tyckas märkligt att anvisningspriset är dubbelt så dyrt som övriga elavtal. Det är dock väldigt enkelt för hushåll med anvisningspris att teckna ett riktigt elavtal. Anvisningspris har ingen bindningstid och behöver inte sägas upp, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal