46 224 elkunder bytte elbolag i januari

2014-03-12 08:39Färsk statistik från SCB visar att 46 224 hushåll bytte elhandelsbolag i januari. Det är cirka 3 000 fler än januari i fjol (sex procent). En majoritet, 57 procent, av de som bytte elbolag via elskling.se tecknade rörligt elpris. Inom kategorin fastprisavtal var ettårsavtal populärast. Elskling.se vill uppmärksamma hushållen om stora prisskillnader mellan olika elavtal och uppmanar konsumenterna att konkurrensutsätta sitt elbolag. - Det är riktigt kul att så många inlett året med ett bättre elavtal. Utvecklingen går åt rätt håll med en ökad aktivitet på sex procent. Det är dock fortfarande alldeles för få hushåll som drar nytta av dagens låga elpriser, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Andelen hushåll med tillsvidarepris har på ett år sjunkit från 18,5 till 16,5 procent. Förändringen går för långsamt och idag är det drygt 700 000 hushåll som fortfarande betalar ett mycket högt pris för sin elkonsumtion. Elskling.se uppmanar privatpersoner och företag att välja bort tillsvidarepris och på så sätt sänka sin elkostnad samtidigt som de bidrar till en ökad konkurrens på elmarknaden.

En eluppvärmd villa med tillsvidarepris kan spara 8 800* kronor per år på att byta till ett riktigt elavtal. Medelvärdet på tillsvidarepriset i januari var 119 öre/kWh vilket kan jämföras med 75 öre/kWh för det billigaste rörliga avtalet på elskling.se.

- Det är idag väldigt enkelt att byta elhandelsbolag. Vi har redan hunnit hjälpa flera hundra tusen hushåll att byta och på marknaden som helhet sker det tusentals elbyten varje dag. Det är med andra ord helt riskfritt att byta elbolag och enda skillnaden efter ett byte på elskling.se är att det nya elavtalet är bättre än det tidigare, säger Faraz Azima.

* Beräkningarna är baserade på årsförbrukningen 20 000 kilowattimmar och antagandet att prisskillnaden i januari förblir densamma under resten av året.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal