430 000 hushåll bytte elbolag under 2010

2011-02-14 15:22Enligt färsk statistik från SCB bytte 48 520 hushåll elleverantör i december 2010. Det är cirka två procent färre än motsvarande månad föregående år. Totalt bytte 430 000 hushåll elleverantör under 2010, vilket är 18 procent färre än rekordåret 2009. Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se under 2010 visar på ett fallande intresse för rörligt elpris. Trenden i valet av fastprisavtal är att längre bindningstider blivit mer populära.- Det är positivt att så många är aktiva på elmarknaden. Enligt en ny rapport* från EU har hela 44 procent av svenskarna använt en Internet tjänst för att jämföra elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se visar att fast elpris fortfarande är den mest populära avtalsformen och står för hela 72 (55) procent av samtliga byten. Bland de fasta avtalen är 12 månaders bindningstid fortfarande mest populärt och står för 32 (34) procent. Kortare fastprisavtal än ett år tappar från 40 procent till 32 procent medan avtalslängder på två år och längre ökar från 26 procent till 36 procent.

- Hushållens preferenser varierar över tiden och det är svårt att förklara det mönster vi ser i statistiken. En personlig teori är att många av dem som hade ett rörligt elpris under förra vintern fick för kännbara kostnadsökningar vilket gjort att de valt att binda sitt elpris inför denna vinter, säger Faraz Azima.

Trots de leverantörsbyten som skett det senaste året visar statistik från SCB att andelen elkunder som aldrig gjort ett val av elavtal och därmed har den dyraste avtalsformen, tillsvidareavtal, fortfarande ligger på onödigt höga 23,8 procent i december.

- Det är extremt viktigt för oss att nå ut till dessa kunder för att få dem att agera och välja bort tillsvidareavtalet, säger Faraz Azima.

* The functioning of retail electricity markets for consumers in the European Union.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal