43 963 elkunder bytte elbolag i januari

2015-03-12 09:16Ny statistik från SCB visar att 43 963 hushåll bytte elbolag i januari. Det är fem procent färre än januari i fjol (46 226). Bland de som bytte elavtal på elskling.se blev det en jämn fördelning mellan fast och rörligt elpris. För att ytterligare bidra till att minska antalet avtalslösa hushåll kommer elskling.se att inom kort lansera ett verktyg som enkelt visar besparingspotentialen i att välja bort anvisningspriset.- Aktiva konsumenter är vinnare i dagens elmarknad. Både fast och rörligt elpris är idag billigare än på flera år. Sett till elterminerna så förväntas elpriset att förbli på samma nivå i flera år framöver, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Bland de som bytt elavtal på elskling.se ökade andelen som tecknade fast elpris från 43 procent i januari 2014 till 50 procent i januari detta år. En förklaring till ökningen kan vara att fastpriskontrakten fallit i pris de senaste månaderna. Bakgrunden till att fastpriskontakten blivit billigare är bland annat ett stort fall i råvarupriserna. Även god magasinsfyllnadsgrad, en välfungerande kärnkraft och vidare utbyggnad av ny vindkraft bidrar till det lägre elpriset.

Samtidigt som aktiva hushåll kan glädjas över låga elpriser straffas soffliggarna ordentligt med anvisningspriser som är dubbelt så höga som de mest konkurrenskraftiga avtalen. Elskling har sedan lanseringen år 2007 haft som mål att minimera antalet avtalslösa hushåll. Andelen har minskat från 40 procent till cirka 15 procent idag. Nu tas ytterligare krafttag för att visa hur dyrt det är med anvisningspris (tillsvidarepris).

- Om ett hushåll kan reducera sin elkostnad med mer än 50 procent är det något fel att över 700 000 hushåll fortafarande är avtalslösa. Vi kommer att lansera ett nytt verktyg under våren som riktar sig till avtalslösa hushåll. Målet är att de på ett enkelt sätt ska kunna hitta sitt anvisningspris och även se den stora sparingspotentialen. Förhoppningen är att fler ska förstå värdet av att välja ett riktigt elavtal, säger Faraz Azima.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal