37 321 elkunder bytte elbolag i maj

2015-07-10 08:07Rekordtrist majväder kan ligga bakom en mer aktiv elmarknad. Enligt statistik från SCB bytte 37 321 hushåll elbolag under maj. Det är den högsta noteringen för maj sedan 2009. Bland de hushåll som bytte elavtal på elskling.se tecknade 54 procent fast elpris. En förklaring kan vara att prisnivån på fastprisavtalen är på attraktiva nivåer.- Vi märkte en tydlig ökning i antal konsumenter som besökte elskling.se på jakt efter ett bättre elavtal i maj. Min teori är att hushållen numera känner till kopplingen mellan dåligt väder och låga elpriser. När det är kallt och rekordregnigt passar hushållen på att trösta sig med ett bättre elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

SMHI meddelade att medeltemperaturen för maj var det kallaste på 50 år i Sverige. Regnmässigt slog Stockholm ett 200 årigt rekord. Samtidigt steg antalet elbyten med drygt 10 procent jämfört med maj i fjol, vilket innebär den högsta noteringen för månaden sedan 2009 (41 346).

Samtidigt som spotpriset fortsätter att ligga på lägre nivåer än under de senaste 15 åren passar en majoritet på att binda sitt elpris. Andelen som tecknade ett bundet elpris på elskling.se i maj var 54 procent. Motsvarande andel i maj 2014 var 49 procent.

- Hushåll som haft längre fastpriskontrakt blir positivt överaskade när det är dags att teckna nytt elavtal. Tack vare de senaste årens branta elprisnedgång kan exempelvis hushåll med ett treårsavtal i princip halvera sitt elpris om det är dags att teckna nytt elavtal denna sommar, säger Faraz Azima.

Prisfesten är ännu inte över. Blött och blåsigt väder kombinerat med fortsatt snösmältning har pressat spotpriset i juli till nivåer under 10 öre/kWh i samtliga elområden. Som läget ser ut nu kommer prisbilden i juli att bli det lägsta sedan år 2000. Dygnsmedelspotpriset idag är nere på 5 öre/kWh*. Det är långt under 2014 års medelspotpris som blev 29 öre/kWh.

* Källa: Nordpoolspot 2015-07-10

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal