36 000 elkunder bytte elbolag i juli

2011-09-14 08:16Färsk statistik från SCB visar att 36 000 hushåll bytte elhandelsbolag i juli. Det är en ökning med fem procent jämfört med motsvarande månad föregående år (34 108). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 78 procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för ettårsavtal störst och stod för 37 procent.Trenden är tydlig, hushållens oro inför den kommande vintern har lett till att många valt att gardera sig genom att binda sitt elpris. Den ökade oron kan också vara en förklaring till det ökade antalet elbyten i år jämfört med fjolåret.

- Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt klimat. Många hushåll har förlorat pengar på börsnedgången och söker vägar för att minska sina utgifter. Att välja rätt elavtal har en stor inverkan på hushållens ekonomi och vi på elskling.se arbetar hårt för att underlätta valet av elavtal i dagens eldjungel, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Den utdragna finanskrisen och rikligt med nederbörd har pressat elpriset neråt. Denna utveckling skapar ett gyllene tillfälle för de hushåll som ännu inte gjort ett val av elavtal. De har nu möjlighet att få ett lägre elpris än vad som varit möjligt på länge.

- Vi är opartiska och väljer att avstå från rekommendationer om valet mellan fast och rörligt elpris till hushållen. Däremot kan vi nu med facit i hand säga att de hushåll som haft is i magen och avvaktat med sitt elval nu kan binda sitt elpris på lägre nivåer än de som band innan sommaren, säger Faraz Azima.

En sammanställning som elskling.se gjort visar att elpriset för ett 12 månaders fastprisavtal i medel var 6 procent lägre i juli (104 öre/kWh) jämfört med i maj (111 öre/kWh).

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal