35 226 bytte elbolag i augusti

2011-10-11 13:30Dagens statistik från SCB visar att 35 226 hushåll bytte elhandelsbolag i augusti. Det är nästan i linje med motsvarande månad föregående år (35 750) som var ett rekord för augusti sedan avregleringen 1996. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 78 procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för ettårsavtal störst och stod för 40 procent.Fler elbyten leder till högre konkurrens på elmarknaden vilket är positivt för alla parter. Trots den goda utvecklingen har Sverige fortfarande en bit kvar för att uppnå samma aktivitetsnivå som de mest aktiva marknaderna England och Australien.

Elskling.se har tidigare sett att hushållen tenderar att lägga stor vikt vid elpriset och ibland bortse från andra viktiga egenskaper hos elavtalet. Rekommendationen är att fokus bör ligga på avtalsvillkoren och inte endast det momentana elpriset som presenteras.

- Trots att spotpriset är lägre än på flera år väljer många hushåll ett fast elpris. Det är för mig ett bevis på att dessa hushåll förstått skillnaderna avtalen emellan och att deras beslut baseras på fler parametrar än endast elpriset, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trots alla leverantörsbyten som skett de senaste åren visar statistik från SCB att andelen elkunder med den dyraste avtalsformen, tillsvidareavtal, fortfarande är onödigt hög med 22,7 (25,1) procent i juni. Elskling.se har som mål att aktivera alla avtalslösa konsumenter. De som inte gör ett aktivt val av elavtal får ett tillsvidarepris som i snitt är 20-30 procent dyrare än ett fast eller rörligt elpris.

- Vår rekommendation och uppmaning till soffliggarna med ett tillsvidarepris är att de snarast ska välja ett passande elavtal för sitt hushåll, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal