300 000 fler hushåll med rörligt elpris

2013-11-11 09:00I september bytte 49 741 hushåll elbolag visar ny statistik från SCB. Det är en ökning med hela 25 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (39 637). Av de elbyten som gjordes på elskling.se under september valde 73 procent fast elpris. Även om majoriteten av de som byter elhandlare väljer fastpriskontrakt har det totala antalet hushåll med rörligt elpris ökat från 31,9 till 38,3 procent den senaste tolvmånadersperioden.Statistiken visar att majoriteten av de som byter elhandelsbolag väljer ett fast elavtal. Utöver de hushåll som byter elbolag finns det även de som tecknar ett nytt elavtal med befintlig leverantör. Den kraftiga ökningen av hushåll med rörligt elpris kan bland annat bero på att elbolag i en större utsträckning rekommenderat sina kunder att teckna rörligt elpris. För elhandelsbolagen innebär det en lägre risk när kunden har ett rörligt elpris. Anledningen är att elhandlaren slipper säkra elpris och förväntad förbrukningsvolym i förväg.

En annan förklaring är att marknaden inte upplevt en rejäl elpristopp på länge. Senaste tillfället var i december 2010 då månadsmedelpriset hamnade en bit över 80 öre/kWh vilket är mer än dubbelt så högt jämfört med dagens nivå. Avsaknaden av elpristoppar gör att kunder med rörligt elpris förblir nöjda med sitt val.

Inräknat den ökning i antal hushåll som har rörligt elavtal i Sverige ligger vi fortfarande långt under våra grannar i Norge där motsvarande andel är nära 70 procent.

Statistiken indikerar att kunder med fast elpris tenderar att se över sitt elavtal oftare än kunder med ett rörligt. En möjlig förklaring är att elhandlare är skyldiga att påminna kunden när ett avtal är på väg att löpa ut. Då rörliga avtal oftast löper på tillsvidare får kunden sällan en påminnelse om att se över villkoren. Elskling rekommenderar hushåll med rörligt elpris att med jämna mellanrum säkerställa att deras elavtal fortfarande är konkurrenskraftigt.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal