30 034 hushåll bytte elleverantör i februari

2011-04-12 10:36Dagsfärsk statistik från SCB visar att 30 034 (32 306) hushåll bytte elleverantör i februari. Det är sju procent färre än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se ökande andelen rörliga avtal till 36 procent vilket motsvarar en ökning med åtta procent jämfört med januari. Trots ökningen var fastprisavtal fortfarande populärast och stod för 64 procent. Bland fastprisavtalen var avtalslängder kortare än ett år populärast.En trolig förklaring till varför majoriteten valt att teckna fastprisavtal är det rekordhöga spotpriset (93,15 öre/kWh) under februari i fjol som blev för kännbart för många hushåll med ett rörligt elpris. Statistik över de byten som gjorts på elskling.se under sexmånadersperioden augusti 2010 till januari 2011 visar att 77 procent av konsumenterna valt ett budet elpris. En märkbar förändring nu i februari var att andelen som tecknade ett rörligt elpris steg till 36 procent.

- Vi märkte av ett ökat intresse för rörliga avtal i februari. I takt med att våren är på ingång minskar förbrukningen vilket minimerar risken för elpristoppar. Mildare väder kombinerat med vårflodens ankomst är två troliga faktorer som ökat hushållen aptit för ett röligt elpris, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trots det ökade intresset för rörliga elavtal är fastprisavtalen fortfarande mest populära. Sammanställningen över tecknade elavtal på elskling.se innehåller avtalslängder från tre upp till 60 månader. Populärast under februari blev kortare fastprisavtal med en avtalslängd på mellan tre till nio månader.

- Att många valt kortare fastprisavtal kan ha den enkla förklaringen att de just nu är lägre prissatta än längre fastprisavtal eftersom de inte innefattar kommande vinterhalvår, säger Faraz Azima.

För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh kostade ett sex månaders fastprisavtal cirka 101 öre/kWh under februari. Motsvarande 12 månaders fastprisavtal kostade cirka 106 öre/kWh. Dyrast elpris, cirka 136 öre/kWh i medel, fick avtalslösa kunder med tillsvidarepris betala.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal