29 001 hushåll bytte elleverantör i februari

2012-04-11 12:48Ny statistik från SCB visar att 29 001 hushåll bytte elhandelsbolag i februari. Det är cirka tre procent färre än motsvarande månad föregående år (30 034). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 57 procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var avtalslängder kortare än ett år populärast.Fördelningen mellan fast och rörligt elpris fortsätter att vara jämn. I februari valde 43 procent ett rörligt elpris. Intresset för avtalsformen har därmed ökat med 19 procent jämfört med motsvarande period i fjol (36 procent).

Bland fastprisavtalen var elavtal med en kortare bindningstid än ett år populärast. En möjlig förklaring är att kortare fastprisavtal just nu är lägre prissatta än övriga avtalslängder. Anledningen är att avtalsperioden endast täcker in sommarhalvåret vilket oftast innebär en lägre elprisnivå än under vinterhalvåret.

Under februari kostade ett tre månaders fastprisavtal cirka 80 öre/kWh för ett villahushåll i Stockholm med en årlig förbrukning på 20 000 kWh. För motsvarande hushåll kostade ett 12 månaders fastprisavtal cirka 92 öre/kWh och ett 36 månaders cirka 95 öre/kWh. Högst elpris fick som vanligt avtalslösa kunder med tillsvidarepris betala, cirka 134* öre/kWh.

- Jag förstår att kunderna väljer avtalslängd efter elpriset när det skiljer sig så pass mycket avtalslängderna emellan. De ska dock veta att det inte finns några gratisluncher, är priset högre för en viss avtalslängd finns det oftast en bakomliggande anledning till det förutom när det gäller tillsvidareavtalen, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Aktiviteten på elmarknaden har minskat med åtta procent under årets två första månader jämfört med motsvarande period föregående år.

- Den minskade aktiviteten kan bero på senaste tidens lägre elpriser som gör kunderna mer lojala sina nuvarande elhandelsbolag. Elhandelsbolagen har också blivit mycket mer kundorienterade vilket bidrar till fler nöjda kunder som stannar kvar hos sin elhandlare, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

*Källa SCB, elpriset avser ett genomsnitt för samtliga tillsvidareavtal för ett villahushåll.
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal