27 procent högre elpris att vänta i vinter

2016-08-29 08:20En analys genomförd av elskling.se pekar på ett elpris omkring 27 öre/kWh* för den kommande vintern. Det är 27 procent högre än föregående vinter. För ett villahushåll med rörligt elpris innebär detta 1 000 kronor** högre elkostnad denna vinter. Huvudförklaringen till den högre prisbilden är låga tillrinningar och ett underskott i vattenmagasinen.Spotpriset påverkas i stor utsträckning av vädret. Mängden nederbörd styr tillgången till vattenkraft och temperaturen styr uppvärmningsbehovet. I sommar har många kärnkraftsreaktorer varit ur drift för att genomgå årliga revisioner. Det gör vatten- och vindkraften extra viktiga för resursläget.

Senaste magasinstalen visar en fyllnadsgrad på 66,7 procent, långt under normalvärdet på 81,6 procent. Jämfört med motsvarande vecka i fjol har vi ett underskott på cirka 8 TWh. Det motsvarar den sammanlagda årsförbrukningen för 400 000 villahushåll.

Utöver låga tillrinningar har det även varit mindre blåsigt än normalt. Vid dessa scenarion brukar Sverige kunna importera el. Bäst importalternativ var Norge i år men där fanns flaskhalsar i elnätet som begränsade överföringen. Sammantaget resulterade ovan i högre elpriser där medelspotpriset i juli blev 27 öre/kWh, hela 220 procent högre än juli i fjol.

- Just nu är det många konsumenter som kontaktar oss på elskling.se för att få vägledning inför vintern. Den återkommande frågan är om de ska teckna fast eller rörligt elpris. Om konsumenten är orolig för elprisvariationer och har en begränsad budget kan det vara värt att teckna ett fastprisavtal för att sova gott om natten, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Underskottet i magasinen får vattenproducenterna att hushålla med vattnet så att det räcker ända fram till nästa vårflod. Det medför att elpriset redan nu är i linje med den väntade prisnivån för vintern. Prognosen för vinterns elpris pekar på 27 öre/kWh*. Detta illustrerar att producenterna vill ha bra betalt för att använda vatten nu som annars går åt i vinter.

Viktiga prisdrivare framåt blir vädret. Kommer det mycket nederbörd i höst hinner magasinen bli mer fyllda innan vintern. Blir det en torr höst ökar underskottet med ännu högre elpris som följd.

- Alla som gör ett aktivt val av elavtal är vinnare. Vår rekommendation till hushållen är att utgå från sina egna förutsättningar och preferenser i valet mellan fast och rörligt elpris, säger Faraz Azima.

* Stängningskurser Nasdaq, 24 augusti. Vintern definieras som oktober-mars.
** Villahushåll med 20 000 kWh/år och antagandet att 70% av årsförbrukningen konsumeras under vinterhalvåret.
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal