Pressrum 2015

Visa: 10 senaste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

10 procent lägre elpris att vänta 2016

2015-12-28 09:50

SENASTE NYTT: Med bara dagar kvar av året ser årsmedelspotpriset för Sveriges fyra elområden ut att bli 20 öre/kWh. Det är 29 procent lägre än elpriset 2014 (29 öre/kWh). Elprisfallet gynnar främst hushåll med rörligt elpris. Ett villahushåll som förbrukar 20 000 kWh per år med...

Läs mer

Lys upp i vintermörkret för 24, 267 eller 391 kronor

2015-12-16 09:21

SENASTE NYTT: Många konsumenter oroar sig över julbelysningens elkostnad. Beräkningar gjorda av elskling.se visar att hushåll som använder LED-lampor och har ett konkurrenskraftigt elavtal endast betalar 24 kronor för all belysning som står på under hela december. Elkostnaden blir...

Läs mer

Energiskatten sänks 1 januari 2016

2015-12-07 09:41

SENASTE NYTT: Regeringen har beslutat om att sänka energiskatten på el. Energiskatten sänks med 0,2 öre till 29,2 öre/kWh. Den reducerade energiskatten sänks med 0,1 öre till 19,3 öre/kWh. Detta är goda nyheter för alla elkunder i Sverige. Den nya energiskatten blir gällande från...

Läs mer

Ökad export kan ge högre elpris i södra Sverige

2015-12-01 09:09

SENASTE NYTT: Elpriset för november blev cirka 15 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Medelspotpriset blev 22,5 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,0 öre/kWh i Stockholm och 24,3 öre/kWh i Malmö. Elkunder med rörligt elpris fick ännu en månads leverans av ett lågt och...

Läs mer

56 procent valde bundet elpris i september

2015-11-13 09:38

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 37 934 hushåll bytte elhandelsbolag i september. Det är sex procent färre än september i fjol (40 192). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 56 procent fast elpris. Under det senaste året har andelen hushåll med rörligt...

Läs mer

Mer elcertifikat, mindre kärnkraft och gratis Netflix

2015-11-02 08:27

SENASTE NYTT: Välfyllda vattenmagasin, bra kärnkraftstillgänglighet och låga råvarupriser resulterade i 30 procent lägre elpris i oktober jämfört med motsvarande månad i fjol (29 öre/kWh). Medelspotpriset för månaden blev 21 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, 22 öre/kWh i Stockholm...

Läs mer

Elpriset steg 33 procent i september

2015-09-30 09:17

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i september blev 20 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 21 öre/kWh i Malmö. Det är en uppgång med cirka 33 procent från nivån i augusti men fortfarande 40 procent lägre än september i fjol (34 öre/kWh). Som vanligt under hösten är...

Läs mer

Lägenhetskunder i Malmö kan spara 3 000 kronor

2015-09-14 08:30

SENASTE NYTT: 700 000 hushåll är fortfarande avtalslösa och betalar nästan dubbelt så mycket för sin el som dessutom ofta är smutsig. Värst är det i elområde Malmö där andelen avtalslösa är den högsta i landet (16,2 procent). Här har var sjätte hushåll ett anvisningspris (tidigare...

Läs mer

Vad blir elpriset denna vinter

2015-08-31 14:20

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i juli blev cirka 9 öre/kWh i hela landet, hela 70 procent lägre än juli i fjol (27,5 öre/kWh). Priset steg i augusti och blev cirka 14 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall samt 16 öre/kWh för Stockholm och Malmö. En analys genomförd av elskling.se...

Läs mer

37 321 elkunder bytte elbolag i maj

2015-07-10 08:07

SENASTE NYTT: Rekordtrist majväder kan ligga bakom en mer aktiv elmarknad. Enligt statistik från SCB bytte 37 321 hushåll elbolag under maj. Det är den högsta noteringen för maj sedan 2009. Bland de hushåll som bytte elavtal på elskling.se tecknade 54 procent fast elpris. En...

Läs mer

Elpriset på 15-årslägsta i juni

2015-06-30 09:22

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i juni blev 14 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 19 öre/kWh i Malmö. Flaskhalsar i elnätet orsakade ett elprisgap på cirka 5 öre/kWh mellan elområde Stockholm och Malmö. Junipriset i de tre nordliga elområdena är det lägsta på 15 år...

Läs mer

Spara 1 260 kronor per år med LED belysning

2015-06-09 11:13

SENASTE NYTT: En kundundersökning genomförd av elskling.se visar att svenska hushåll i medel har 31 lampor. Genom att byta ut samtliga lampor mot LED-lampor kan ett hushåll i medel spara 1 260 kronor per år tack vare lägre elförbrukning. De främsta fördelarna med LED teknologin anses...

Läs mer

Elpriset ner 34 procent

2015-06-02 08:52

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i maj blev 20,8 öre/kWh i Luleå och Sundsvall, 20,9 öre/kWh i Stockholm och 21,7 öre/kWh i Malmö. Det är 11 procent lägre än föregående månad och hela 34 procent lägre än maj i fjol. Framförallt kan de drygt 40 procenten hushåll med rörligt elpris...

Läs mer

Elpriset 13 procent lägre 2015

2015-04-29 09:16

SENASTE NYTT: Med bara en dag kvar av månaden ser medelspotpriset i april ut att bli cirka 24 öre/kWh för samtliga elområden. Det är i linje med föregående månad och även nivån från april i fjol. Förväntningarna för elprisnivån 2015 ligger omkring 25 öre/kWh. Det är cirka fyra öre...

Läs mer

Timavräknat elavtal ingen hit bland hushållen

2015-04-21 10:33

SENASTE NYTT: Sedan hösten 2012 har hushållen kunnat teckna timavräknade elavtal. Resultat från en ny studie vid Umeå universitet visar att konsumenter saknar intresse för att engagera sig mer i sin elanvändning. Storförbrukare föredrar tryggheten med fastprisavtal vilket kan...

Läs mer

Nu lanseras en upplysningstjänst för avtalslösa

2015-04-08 13:14

SENASTE NYTT: Media har i flera månader rapporterat om låga elpriser. Idag finns det dock cirka 700 000 avtalslösa hushåll med anvisningspris (tidigare kallat tillsvidarepris) som går miste om det gynnsamma elprisläget. Elskling lanserar nu en lista med Sveriges dyraste elpriser...

Läs mer

Teckna förnybart elavtal i samband med Earth Hour

2015-03-27 08:54

SENASTE NYTT: Elpriset fortsatte att sjunka under mars. Med bara några dagar kvar av månaden ser medelpriset ut att bli 23 öre/kWh i Luleå och Sundsvall, 24 öre/kWh i Stockholm och 25 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar samma elprisnivå som mars i fjol. Nu är våren på väg med ljusare och...

Läs mer

43 963 elkunder bytte elbolag i januari

2015-03-12 09:16

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 43 963 hushåll bytte elbolag i januari. Det är fem procent färre än januari i fjol (46 226). Bland de som bytte elavtal på elskling.se blev det en jämn fördelning mellan fast och rörligt elpris. För att ytterligare bidra till att minska...

Läs mer

479 000 bytte elbolag under 2014

2015-02-13 08:34

SENASTE NYTT: Enligt statistik från SCB bytte 478 663 hushåll elbolag under 2014. Det är tre procent färre än 2013 (492 313). En sammanställning över elåret visar att fast elpris blev den mest tecknade avtalsformen på elskling.se. Populärast bland fastprisavtalen var ettårsavtalet....

Läs mer

Elpriset åkte berg- och dalbana i januari

2015-02-02 14:37

SENASTE NYTT: Elpriset för januari blev 28,2 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 28,5 öre/kWh i Stockholm och 28,7 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 1,5 öre/kWh lägre än i december och i linje med januari i fjol. Även om elprisutvecklingen på månadsbasis var sidledes fick väder och...

Läs mer

Stabilt elpris minskar bytesaktiviteten

2015-01-21 09:11

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 44 000 hushåll bytte elhandelsbolag i november. Det är en minskning med 17 procent jämfört med november 2013 (53 000 elbyten). En förklaring till att färre hushåll valt att se över sitt elavtal kan vara det stabila elprisläget som...

Läs mer

10 procent högre elpris att vänta för 2015

2015-01-05 09:37

SENASTE NYTT: Elpriset för 2014 blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 16 procent lägre än år 2013 (34 öre/kWh). Baserat på en analys av elterminerna för 2015 ser marknaden 2014 som ett bottenår och elpriset förväntas stiga med cirka 10 procent i år. Sedan 1 januari höjdes...

Läs mer