Pressrum 2014

Visa: 10 senaste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Lägsta novemberpriset på 10 år

2014-12-01 11:22

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för november blev 28 öre/kWh vilket är det lägsta sedan november 2004. För ett villahushåll med rörligt elpris innebär det flera tusenlappar i lägre elkostnader jämfört med skräckåret 2010. God kärnkrafttillgänglighet, tillräckligt med vatten i magasinen...

Läs mer

Oktobers elpris föll under 30-öresnivån

2014-10-31 13:06

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för oktober blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Hushåll med rörligt elavtal kan räkna med cirka 20 procent lägre elkostnad jämfört med motsvarande månad i fjol. Milt väder, välfungerande kärnkraft och rikligt med regn har pressat spotpriset med cirka...

Läs mer

Hushåll med rörligt elpris kan spara 3 000 kronor

2014-10-10 09:33

SENASTE NYTT: Intresset för rörligt elpris ökar och idag har 40 procent av alla hushåll denna avtalsform. Rörliga elavtal har på senare år blivit mer komplexa i sin uppbyggnad. Det försvårar för hushållen att på egen hand jämföra dessa elavtal. Elskling har granskat priserna för...

Läs mer

Rörligt elpris billigast de senaste tre åren

2014-10-06 10:49

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för september blev 34 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 2 öre/kWh högre än månaden innan och helt i linje med den förväntade prisutvecklingen i samband med kallare höstväder. En jämförelse mellan fast och rörligt elpris för aktiva kunder som tecknat...

Läs mer

Fast elpris populärast i somras

2014-09-15 07:44

SENASTE NYTT: Rekordfint sommarväder och fotbolls-VM i Brasilien verkar ha haft en negativ inverkan på antalet elbyten i somras. Statistik från SCB visar att 35 283 hushåll bytte elbolag i juli. Det är 12 procent färre än motsvarande månad i fjol. Bland de hushåll som bytte elavtal...

Läs mer

Elpriset steg 16 procent i augusti

2014-09-02 08:09

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för augusti blev 32 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 16 procent högre än månaden innan. Ökad elförbrukning kombinerat med en nederbördsfattig avslutning på månaden fick spotpris och terminspriser att stiga. Hushåll med ett rörligt elpris bör nu...

Läs mer

Viktigt att du konkurrensutsätter ditt elbolag

2014-08-25 11:02

SENASTE NYTT: Var tionde hushåll i landet har bytt elavtal på elskling.se sedan tjänsten lanserades 2007. Under samma period har andelen avtalslösa elkunder med anvisningspris minskat från drygt 40 procent till cirka 15 procent. Elskling erbjuder sedan ett år tillbaka även en tjänst...

Läs mer

Svag kronkurs ger högre elpriser

2014-08-20 08:48

SENASTE NYTT: Den svenska kronan har försvagats mot euron. Det gör elen dyrare för svenska konsumenter. Spotpriset för perioden januari-juli i år jämfört med motsvarande period i fjol är 22 procent lägre i euro medan skillnaden är 18 procent i kronor, visar statistik från Nordpool....

Läs mer

Låt solenergin torka tvätten

2014-08-18 08:35

SENASTE NYTT: Det finns många energispartips att läsa på webben. Majoriteten av dessa går ut på att sänka elförbrukningen och därigenom spara pengar och skona miljön. Elskling vill uppmärksamma om solen och den friska luftens positiva effekt på kläder som lufttorkas utomhus....

Läs mer

Elpriset väntas stiga 24 procent under vintern

2014-08-11 09:22

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för juli blev 27,5 öre/kWh för elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 27,6 öre/kWh i Malmö. Det är något lägre än juli i fjol då priset blev cirka 30 öre/kWh. Marknaden förväntar sig en elprisnivå kring 34 öre/kWh denna vinter. Det är 24 procent...

Läs mer

Aktivt elbyte ger högre kundnöjdhet för elbranschen

2014-07-07 09:58

SENASTE NYTT: SCB rapporterar om en ökad kundnöjdhet bland svenska elkonsumenter. I den årliga undersökningen avseende svenska hushålls elbyten noterades en ökad kundnöjdhet för tredje året i rad. Några förklaringar bakom denna utveckling är låga elpriser, en sjunkande andel...

Läs mer

Bind elpriset 6 procent under fjolårets nivå

2014-07-01 10:56

SENASTE NYTT: De senaste två månadernas spotprisuppgång stannade av i juni. Medelspotpriset för månaden blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Det är något lägre än i maj (32 öre/kWh) och i linje med juni i fjol (30 öre/kWh). Kunder med rörligt elpris kan vänta sig samma elkostnad...

Läs mer

Elavtal med flatrate förbjuds

2014-06-11 06:59

SENASTE NYTT: Riksdagen beslutade nyligen att förbjuda elavtal som saknar direkt koppling till konsumentens elförbrukning. Den numera förbjudna avtalsformen går emot målet att öka kundens medvetenhet kring sin elförbrukning, något som syftar till att skona både miljö och plånbok....

Läs mer

Elpriset steg 30 procent i maj

2014-05-28 08:49

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i maj ser ut att bli cirka 32 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det är en kraftig ökning från april månad (25 öre/kWh) som ytterligare bekräftar slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Elprisnivån i maj...

Läs mer

700 000 hushåll kan halvera sin elkostnad

2014-05-09 10:13

SENASTE NYTT: Aktiviteten ökar på elmarknaden. Ny statistik från SCB visar att 35 731 hushåll bytte elhandelsbolag i mars. Det är 21 procent fler än mars i fjol (29 552). Trots den ökade aktiviteten är det fortfarande 700 000 hushåll som ännu inte aktivt valt elavtal och har därmed...

Läs mer

Elpriset kan ha bottnat

2014-04-30 08:45

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i april blev 25 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det innebär slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Spotpriset i april är något högre än i mars och terminspriserna, som indikerar marknadens...

Läs mer

Rörligt elpris populärast

2014-04-11 07:38

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 36 341 hushåll bytte elhandelsbolag i februari. Det är 16 procent fler än februari i fjol (31 393). Intresset för rörligt elpris fortsätter att vara högt. Av de som bytte elbolag via elskling.se tecknade 54 procent rörligt elpris. Det är...

Läs mer

Earth Hour + Förnybart elavtal = Bäst effekt

2014-03-28 11:24

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i mars ser ut att bli cirka 23 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 24 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 40 procent lägre än mars i fjol (37 öre/kWh). Höga tillrinnigar och milt väder är förklaringen till det fallande spotpriset. Nu på...

Läs mer

46 224 elkunder bytte elbolag i januari

2014-03-12 08:39

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 46 224 hushåll bytte elhandelsbolag i januari. Det är cirka 3 000 fler än januari i fjol (sex procent). En majoritet, 57 procent, av de som bytte elbolag via elskling.se tecknade rörligt elpris. Inom kategorin fastprisavtal var...

Läs mer

Lågt elpris och rörigt med rörligt elavtal

2014-03-05 08:24

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i februari blev 26,7 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 27,8 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 25 procent lägre än februari i fjol (33,6 öre/kWh). Samtidigt som fler och fler hushåll märker av prisnedgången på sin elfaktura är det ett...

Läs mer

Nu är rörligt elpris populärast

2014-02-17 07:50

SENASTE NYTT: Nyligen presenterades elbytesstatistiken för december. Antalet elbyten var 46 571 och därmed står det klart att 491 431 hushåll bytte elhandelsbolag under 2013. Det är cirka 8 procent fler än 2012 då drygt 450 000 hushåll bytte elhandlare. Bland de konsumenter som bytte...

Läs mer

2013 års elprisspann blev 1,2 till 99,2 öre/kWh

2014-02-07 09:58

SENASTE NYTT: Årsmedelpriset 2013 blev 33,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall 34,1 öre/kWh i Stockholm och 34,5 öre/kWh i Malmö. Jämfört med 2012 innebär detta 20 procent högre elpris. Elpriset under den billigaste timmen 2013 blev 1,2 öre/kWh för samtliga elområden. Dyrast...

Läs mer

Elskling inleder samarbete med Butikerna

2014-02-06 09:35

SENASTE NYTT: Idag inleder Butikerna ett samarbete med elskling.se för företag. Tjänsten ger Butikernas medlemmar möjlighet att enkelt och helt kostnadsfritt göra en sökning för att hitta det bästa elavtalet för just deras verksamhet. Elhandelsbolagen konkurrerar om företagskunderna...

Läs mer

Stabilt elpris trots minusgrader

2014-01-31 09:35

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för januari blev 29,0 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall och 29,4 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Nivån är cirka 20 procent lägre än januari i fjol (36 öre/kWh). Det är en god nyhet för hushåll med rörligt elpris som eventuellt oroat sig för...

Läs mer

Nu kan du binda elpriset på en rekordlåg nivå

2014-01-23 08:22

SENASTE NYTT: Bland de hushåll som byter elavtal på elskling.se är bundet elpris i ett år populärast. God fyllnadsgrad i vattenmagasinen, en välfungerande kärnkraft samt det rådande ekonomiska läget i världen ger ett rekordlågt elpris för de som vill binda. Lågprisläget bidrar...

Läs mer

Nu kommer kylan som ger 30 procent högre elpris

2014-01-10 09:03

SENASTE NYTT: Väderprognoserna pekar på temperaturer under nollstrecket i hela landet från och med helgen. Det kallare vädret bidrar till en ökad elförbrukning främst på grund av ett ökat uppvärmningsbehov. En sammanställning gjord av elskling.se visar att börspriset för nästa vecka...

Läs mer

Marknaden prickade in årets elprisnivå

2014-01-02 08:12

SENASTE NYTT: Medelspotpriset 2013 blev 34,1* öre/kWh. Det är 20 procent högre än 2012 (28,4 öre/kWh). En sammanställning gjord av Elskling avseende marknadens prisförväntningar för 2014 visar ett elpris på 30**öre/kWh. Den lägre nivån för 2014 förklaras främst av den stärkta...

Läs mer