2013 års elprisspann blev 1,2 till 99,2 öre/kWh

2014-02-07 09:58Årsmedelpriset 2013 blev 33,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall 34,1 öre/kWh i Stockholm och 34,5 öre/kWh i Malmö. Jämfört med 2012 innebär detta 20 procent högre elpris. Elpriset under den billigaste timmen 2013 blev 1,2 öre/kWh för samtliga elområden. Dyrast timpris fick konsumenter i elområde Malmö med noteringen 99,2 öre/kWh.Jämfört med de stora svängningarna i timvärdena på Nordpool blev 2013 års månadsmedelpriser mindre skiftande. Elpriset på månadsbasis hamnade inom spannet från 29 till 40 öre/kWh. Årsmedelpriset 2013 steg cirka 20 procent från 2012.

Fjolårets dyraste timpris noterades tisdagen den 26 november mellan klockan 17.00-18.00, då kostade elen 99,2 öre/kWh i elområde Malmö. Lägst timpris inföll under sommaren, söndagen den 23 juni klockan 06.00-07.00, då elpriset blev 1,2 öre/kWh för samtliga elområden.

- Det är ingen överraskning att högst elpris inträffade under en vardag och lägst under en helgdag. Det har att göra med hur elförbrukningen är fördelad över veckan. Så länge de flesta är lediga under helgen och arbetar på vardagarna kommer elpriset att vara lägre under helgen. Det innebär samtidigt att hushåll med timavräknade elavtal kan tjäna på att flytta en del av sin förbrukning från veckodagarna till helgen då elpriset är lägre, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

Ett räkneexempel baserat på de extrema timpriserna illustrerar konsekvenserna av volatila elpriser. Antaget det högre elpriset som inföll den 26 november skulle elhandelskostnaden för en konsument med förbrukningen 20 000 kilowattimmar bli cirka 33 375 kronor på ett år. Motsvarande hushåll skulle få en årskostnad på 8 875 kronor antaget det lägre elpriset från den 23 juni.

Spotpriset beräknas av elbörsen nordpool och består av 24 timvärden per dygn. Det är medelvärdet av dessa timvärden som bildar dygnsmedelpriset som i sin tur bildar månadens medelspotpris. Medelspotpriset är det som ligger till grund för kostnaden vid rörligt elavtal.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal