Pressrum 2012

Visa: 10 senaste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Marknadsdomstolens dom gör Google till vilda western

2012-12-11 15:53

SENASTE NYTT: Idag valde Marknadsdomstolen att inte bifalla Elskling AB:s talan om att förbjuda en konkurrent att använda dess varumärke och firmanamn "elskling" som sökord vid annonsering på Google Adwords. Avgörandet möjliggör annonsering på internet under andras varumärken, utan...

Läs mer

Rörligt elpris blev 3 800 kronor billigare

2012-12-11 08:38

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 46 165 hushåll bytte elhandelsbolag i oktober. Det är cirka fem procent färre än motsvarande månad föregående år (48 750). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 74 procent fast elpris. Därmed fortsätter fastpris att vara den mest...

Läs mer

Kylan trissar upp elpriset

2012-11-30 10:06

SENASTE NYTT: Novembers medelspotpris blev 29,0 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige vilket är något lägre än oktober (29,9 öre/kWh). Det förklaras av mer vind och kärnkraftsproduktion samt en sidledes utveckling av elförbrukningen tack vare det milda novembervädret. Elpriset...

Läs mer

Oförändrad aktivitet på elmarknaden

2012-11-12 08:15

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 39 637 hushåll bytte elhandelsbolag i september. Det ger 315 544 elbyten under årets tre första kvartal vilket är i linje med motsvarande period i fjol. Av de elbyten som gjordes på elskling.se under september valde 71 procent fast...

Läs mer

Elpriset upp 20 procent i oktober

2012-10-31 08:43

SENASTE NYTT: Oktobers medelspotpris blev 29,9 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. För hushåll med rörligt elavtal innebär det cirka 20 procent högre elpris jämfört med i september. Oktober är den första månaden med samma elpris i hela landet sedan Sverige delades in i fyra...

Läs mer

Elskling utsedd till ett Gasellföretag

2012-10-17 10:07

SENASTE NYTT: Dagens Industri utsåg nyligen årets Gasellföretag och Elskling AB är ett av de stolta företagen. Att kostnadsfritt hjälpa hundratusentals hushåll att se över sina elkostnader och samtidigt möjliggöra för elhandelsbolagen att växa organiskt har varit ett lyckat koncept....

Läs mer

Intresset för rörligt elpris steg i augusti

2012-10-11 08:03

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 36 042 hushåll bytte elhandelsbolag i augusti. Aktiviteten var därmed marginellt högre än under augusti i fjol (35 206). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 65 procent fast elpris och 35 procent rörligt. Därmed var intresset...

Läs mer

Dags att se över elavtalet inför vintern

2012-10-02 09:34

SENASTE NYTT: Trots överskottet i vattenmagasinen blev det en svagt stigande elprisutveckling under september på grund av den stigande elförbrukningen. För månaden blev medelspotpriset 24,8 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 25,0 öre/kWh i Stockholm och 25,5 öre/kWh i Malmö. Det...

Läs mer

"Elskling Live" lanseras för Android

2012-10-01 13:00

SENASTE NYTT: En ny lag som träder i kraft idag möjliggör för konsumenterna att få tillgång till sina timvärden utan extra kostnad. Syftet är att underlätta för elhandelsbolagen att erbjuda timavräknade elavtal som i sin tur ökar den enskilde konsumentens incitament att förändra sitt...

Läs mer

9 av 10 vet vilket elområde de tillhör

2012-09-27 09:59

SENASTE NYTT: En konsumentundersökning genomförd av elskling.se visar att 90 procent av hushållen säger sig veta vilket elområde de tillhör och 87 procent svarar att det finns fyra elområden i Sverige. Däremot saknar 70 procent förståelse för hur deras elpris bestäms....

Läs mer

Hushållen föredrar trygghet framför lågt spotpris

2012-09-11 08:29

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 38 140 hushåll bytte elhandelsbolag i juli. Det är en rekordnotering för juli månad sedan 2004 då statistiken över elbyten presenterades för första gången. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 73 procent fast elpris och...

Läs mer

Elpriset upp 94 procent i augusti

2012-08-31 09:10

SENASTE NYTT: Elprisrean lider mot sitt slut. Medelspotpriset i augusti blev 21,5 öre/kWh (11,5 öre/kWh) i elområde Luleå och Sundsvall, 22,4 öre/kWh (11,5 öre/kWh) i Stockholm och 23,0 öre/kWh (16,7 öre/kWh) i Malmö. Det innebär en ökning på mellan 38 och 94 procent från nivåerna i...

Läs mer

201 725 bytte elhandelsbolag under första halvåret

2012-08-14 08:33

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 37 833 hushåll bytte elhandelsbolag i juni. Det innebär att 201 725 hushåll bytt elhandelsbolag under det första halvåret 2012. Det motsvarar samma aktivitetsnivå som för motsvarande period i fjol (204 773). Av de elbyten som gjordes...

Läs mer

Elskling.se välkomnar elavtal med timavräkning

2012-08-13 09:10

SENASTE NYTT: Regeringen med It- och energiminister Anna-Karin Hatt i spetsen fick nyligen igenom en lagändring som möjliggör för konsumenterna att få tillgång till sina timvärden utan extra kostnad från den 1 oktober i år. Lagändringen gör det lättare för elhandelsbolagen att...

Läs mer

Elpris-Rea för kunder med rörligt elavtal

2012-07-31 08:57

SENASTE NYTT: Julis medelspotpris på elbörsen Nordpool blev 11,5 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 16,7 öre/kWh i Malmö. En blöt sommar med mycket nederbörd är den främsta orsaken till prispressen i juli som gett det lägsta elpriset på 10 år för hushåll i...

Läs mer

Rekordstort intresse för ettårsavtal

2012-07-06 09:00

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 31 383 hushåll bytte elhandelsbolag i maj. Det är cirka tre procent färre än motsvarande månad i fjol (32 216). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 62 procent fast elpris och 38 procent rörligt. Bland fastprisavtalen var...

Läs mer

Elbytesexperten elskling.se firar fem år

2012-07-03 08:30

SENASTE NYTT: I dag är det fem år sedan elbytesexperten elskling.se lanserades på den svenska elmarknaden. Sedan starten har över en kvarts miljon svenskar bytt elavtal via sajten och sparat över en halv miljard* kronor. Samtidigt som tjänsten bidragit till en ökad aktivitet på...

Läs mer

Rekordstort elprisgap mellan elområden i juni

2012-06-29 16:05

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföringskapaciteten mellan elområde Stockholm och Malmö kombinerat med...

Läs mer

12 månaders fastprisavtal populärast i april

2012-06-11 07:56

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 34 049 hushåll bytte elhandelsbolag i april. Det innebär en ökning med tre procent jämfört med motsvarande månad i fjol (32 907). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 55 procent ett fast elpris och 45 procent ett rörligt. Den...

Läs mer

Soffliggare straffas hårdare när elpriset sjunker

2012-05-30 17:03

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i maj på elbörsen Nordpool blev 26,3 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, 27,0 öre/kWh i Stockholm och 28,7 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med drygt 40 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (48,8 öre/kWh). Anledningen till det lägre...

Läs mer

Hushållen passar på att binda sitt elpris

2012-05-10 13:31

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 29 046 hushåll bytte elhandelsbolag i mars. Därmed har 98 768 hushåll bytt elbolag under årets första kvartal. Det innebär en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år (107 776). Av de elbyten som gjordes...

Läs mer

Marknaden spår lägre elkostnad 2012

2012-05-02 07:57

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i april på elbörsen Nordpool blev 27,9 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 30,0 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med cirka 40 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (48,0 öre/kWh). Om elmarknaden får rätt kommer hushåll...

Läs mer

29 001 hushåll bytte elleverantör i februari

2012-04-11 12:48

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 29 001 hushåll bytte elhandelsbolag i februari. Det är cirka tre procent färre än motsvarande månad föregående år (30 034). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 57 procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var avtalslängder...

Läs mer

KTH gillar elskling.se

2012-04-03 16:28

SENASTE NYTT: Fem år efter starten av elskling.se lyfts projektet fram som ett lyckat exempel på företag med anknytning till Kungliga tekniska högskolan (KTH). De fem grundarna är nämligen tidigare KTH-studenter och numera civilingenjörer från skolan....

Läs mer

Femårslägsta för elpriset i mars

2012-04-02 07:30

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i mars på elbörsen Norpool blev 25,1 öre/kWh i elområde Luleå, 25,8 öre/kWh i Sundsvall och Stockholm samt 26,4 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med mer än 50 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (56,2 öre/kWh). Främsta anledningen är...

Läs mer

Hushållen ser positivt på en nordisk slutkundsmarknad

2012-03-28 07:45

SENASTE NYTT: En konsumentundersökning genomförd av elskling.se visar att 76 procent av de svenska hushållen är positiva till att köpa sin el från ett nordiskt elhandelsföretag utanför Sverige. Bland de som är positiva till förslaget anser 87 procent att landsgränserna är oviktiga i...

Läs mer

Rekordstort intresse för rörligt elpris

2012-03-13 08:28

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 40 721 hushåll bytte elhandelsbolag i januari. Det är 12 procent färre än motsvarande månad föregående år (46 111). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 46 procent rörligt elpris. Det är den högsta siffran sedan juni...

Läs mer

Experterna spår lägre elpriser 2012

2012-01-30 16:29

SENASTE NYTT: Januaris medelspotpris på elbörsen Norpool blev 32,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall och 33,8 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Det är cirka hälften av elpriset från januari i fjol (62,2 öre/kWh). Förklaringen är milt januariväder kombinerat med ett överskott i...

Läs mer

Intresset för rörligt elpris ökar

2012-01-16 08:12

SENASTE NYTT: Statistik från SCB visar att 51 862 hushåll bytte elhandelsbolag i november. Det är 18 procent fler än motsvarande månad föregående år (43 786). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 32 procent rörligt elpris. Hushåll med rörligt elpris tillhör fjolårets...

Läs mer

Milt och blåsigt väder sänkte elpriset

2012-01-02 08:04

SENASTE NYTT: Decembers medelspotpris på elbörsen Norpool blev 30,0 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, Stockholm och 31,1 öre/kWh i elområde Malmö. Jämfört med föregående månads elpriser motsvarar detta en minskning med 21 procent i Luleå och Sundsvall, 25 procent i Stockholm och...

Läs mer