Pressrum 2011

Visa: 10 senaste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

77 procent band sitt elpris i oktober

2011-12-13 13:11

SENASTE NYTT: Dagens statistik från SCB visar att 48 750 hushåll bytte elhandelsbolag i oktober. Det är 23 procent fler än motsvarande månad föregående år (39 649). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 77 (85) procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för...

Läs mer

Finanskrisen bidrar till lägre elpriser

2011-11-30 08:19

SENASTE NYTT: Sedan elområdesindelningen den 1:a november har Sverige haft fyra spotpriser. Novembers medelspotpris på elbörsen Nordpool blev 38,0 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,8 öre/kWh i elområde Stockholm och 45,6 öre/kWh i elområde Malmö. Även om indelningen i...

Läs mer

Allt fler hushåll gör ett aktivt val av elavtal

2011-11-14 08:47

SENASTE NYTT: I fredags publicerade SCB antalet leverantörsbyten för september (38 399). Under årets tre första kvartal har 314 732 hushåll bytt elbolag vilket är sju procent fler än motsvarande period föregående år. Trenden bland de elbyten som gjorts på elskling.se under de senaste...

Läs mer

Premiär för elområden

2011-10-31 15:44

SENASTE NYTT: Idag klockan 13:08 publicerade Nordpool Sveriges första elområdespriser för första november. Högst elpris, 39,5 öre/kWh, fick elområde Malmö. Elområde Stockholm, Sundsvall och Luleå fick samma elpris, 37,8 öre/kWh, vilket är fyra procent lägre än Malmö....

Läs mer

Elpriset i oktober pressat till sjuårslägsta

2011-10-31 12:17

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 27,8 öre/kWh i oktober. Det är 1,5 öre/kWh lägre än föregående månad (29,3 öre/kWh) och 42 procent lägre än motsvarande månad föregående år (47,6 öre/kWh). Anledningen till det lägre elpriset är en hög vattenkraftsproduktion...

Läs mer

Elbolagets image har stor inverkan vid valet av elavtal

2011-10-27 08:15

SENASTE NYTT: En kundundersökning genomförd av elskling.se visar att elpriset är den viktigaste parametern vid valet av elavtal, näst viktigast är elhandelsbolagets kundnöjdhetsbetyg och minst viktigt är var elhandelbolaget har sitt kontor. Miljömedvetenhet samt varumärke och rykte...

Läs mer

Ett svenskt elpris är snart historia

2011-10-21 10:47

SENASTE NYTT: Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden. Resultatet blir fyra olika börspriser och vilket börspris respektive hushåll får beror på var i Sverige det finns. Elskling.se har sedan ett år tillbaka uppgraderat tjänsten på ett sätt som möjliggör för hushållen att...

Läs mer

35 226 bytte elbolag i augusti

2011-10-11 13:30

SENASTE NYTT: Dagens statistik från SCB visar att 35 226 hushåll bytte elhandelsbolag i augusti. Det är nästan i linje med motsvarande månad föregående år (35 750) som var ett rekord för augusti sedan avregleringen 1996. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 78 procent ett...

Läs mer

Lägsta elpriset på över tre år

2011-09-30 08:42

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 29,3 öre/kWh i september. Det är 24 procent lägre än föregående månad (38,6 öre/kWh) och 38 procent lägre än motsvarande månad föregående år (47,3 öre/kWh). Trots en låg kärnkraftstillgänglighet har fulla vattenmagasin bidragit...

Läs mer

78 procent av hushållen vill ha timmätning

2011-09-27 08:10

SENASTE NYTT: En konsumentundersökning som elskling.se genomfört visar att 78 procent av hushållen är positiva till timmätning av den egna elförbrukningen. Det huvudsakliga argumentet som lyfts fram för timmätning är att det medför en ökad förståelse för hushållets elkonsumtion. Det...

Läs mer

Elskling.se välkomnar en granskning

2011-09-16 14:39

SENASTE NYTT: Idag kom ett pressmeddelande från Svensk Energi där organisationen uttrycker en oro kring korrektheten i informationen på de olika elprisjämförelsetjänster som finns på den svenska elmarknaden. Elskling AB som sedan starten 2007 drivs av ett team civilingenjörer från...

Läs mer

36 000 elkunder bytte elbolag i juli

2011-09-14 08:16

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 36 000 hushåll bytte elhandelsbolag i juli. Det är en ökning med fem procent jämfört med motsvarande månad föregående år (34 108). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 78 procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var...

Läs mer

Elpriset steg sex procent i augusti

2011-08-30 18:08

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 38,6 öre/kWh i augusti. Det är sex procent högre än föregående månad (36,3 öre/kWh) och fem procent lägre än motsvarande månad föregående år (40,7 öre/kWh). En normaliserad nivå i vattenmagasinen minskar risken för lika höga...

Läs mer

Fyra av fem hushåll valde fast elpris

2011-08-15 08:40

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 32 069 hushåll bytt elhandelsbolag i juni. Det är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (28 202). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 80 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset...

Läs mer

18 procent lägre elpris i juli

2011-08-01 13:43

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 36,3 öre/kWh i juli. Det är 18 procent lägre än föregående månad (44,2 öre/kWh). Låg sommarförbrukning och välfyllda vattenmagasin pressar elpriset neråt. Den pågående finanskrisen och de välfyllda magasinen minskar också risken...

Läs mer

Rekordstort intresse för treårsavtal

2011-07-12 11:43

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 32 095 (29 102) hushåll bytte elleverantör i maj. Det är tio procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 64 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för treårsavtal...

Läs mer

Finansoro och regn sänkte elpriset

2011-06-29 15:26

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 44,2 öre/kWh för juni vilket är nio procent lägre än föregående månad (48,8 öre/kWh). Rikligt med regn samt fallande råvarupriser, orsakat av den pågående finanskrisen i Europa, har fått elpriset att falla. Konsumenter med...

Läs mer

Ökat intresse för långa fastprisavtal

2011-06-13 07:52

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 33 472 (31 026) hushåll bytte elleverantör i april. Det är åtta procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 30 procent rörligt elpris och 70 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen...

Läs mer

Tysk kärnkraftspolitik styr svenskt elpris

2011-05-31 09:36

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 48,8 öre/kWh för maj vilket är sidledes jämfört med aprils elpris (48,0 öre/kWh). Den 6 juni ska Tyskland besluta om kärnkraftens öde och det mesta lutar åt en avveckling av all kärnkraft till år 2022. Beslutet har en extra stor...

Läs mer

Elskling följer elrådgivningsbyråns riktlinjer

2011-05-18 08:59

SENASTE NYTT: Under måndagen gick Konsumenternas elrådgivningsbyrå med Bo Hesselgren i spetsen ut och uppmanade det svenska folket till försiktighet vid kontakt med gatu- och telefonförsäljning av elavtal. Elskling har sedan starten 2007 haft en kontinuerlig dialog med byrån för att...

Läs mer

108 000 aktiva elkunder under första kvartalet

2011-05-12 08:14

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 31 753 (27 049) hushåll bytte elleverantör i mars. Det är 17 procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 63 procent ett bundet elpris. Tecknandet av längre fastprisavtal ökade mest....

Läs mer

Elpriset föll 15 procent i april

2011-04-29 14:39

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 48,0 öre/kWh för april vilket är 15 procent lägre än föregående månad (56,2 öre/kWh). Huvudanledningen är den rekordtidiga vårfloden orsakad av det varma vädret. Lägre elförbrukning på grund av högre temperaturer och påskhelgen...

Läs mer

30 034 hushåll bytte elleverantör i februari

2011-04-12 10:36

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 30 034 (32 306) hushåll bytte elleverantör i februari. Det är sju procent färre än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se ökande andelen rörliga avtal till 36 procent vilket motsvarar en ökning...

Läs mer

Mars elpris sidledes på en rörig elbörs

2011-03-31 08:19

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,2 öre/kWh för mars vilket är sidledes jämfört med föregående månad (56,8 öre/kWh). Kärnkraftsolyckan i Japan i kombination med oroligheter i Libyen har pressat terminspriserna uppåt medan nederbördsrikt väder pressat elpriset...

Läs mer

Korta fastprisavtal populärast i januari

2011-03-11 17:08

SENASTE NYTT: Enligt färsk statistik från SCB bytte 46 131 (46 320) hushåll elleverantör i januari. Det är sidledes jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se under januari var 72 procent till ett fastprisavtal, vilket fortsatt är den mest...

Läs mer

Lägre spotpris men högre terminspriser i februari

2011-02-28 12:49

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,8 öre/kWh för februari vilket är nio procent lägre än föregående månad (62,2 öre/kWh). Marknadens förväntningar på elpriset framöver kan utläsas ur terminskontrakten som handlas på Nordpool. En sammanställning gjord av...

Läs mer

430 000 hushåll bytte elbolag under 2010

2011-02-14 15:22

SENASTE NYTT: Enligt färsk statistik från SCB bytte 48 520 hushåll elleverantör i december 2010. Det är cirka två procent färre än motsvarande månad föregående år. Totalt bytte 430 000 hushåll elleverantör under 2010, vilket är 18 procent färre än rekordåret 2009. Statistik över de...

Läs mer

Snart får vi ännu fler elpriser att hålla reda på

2011-02-10 13:05

SENASTE NYTT: Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden. Förändringen hanteras olika av landets dryga 100 elhandelsbolag och har lett till en uppdelning i fyra läger. Enligt en sammanställning av elbytesexperten elskling.se väntas landets hushåll att få en skillnad i elkostnad...

Läs mer

Elpriset föll 25 procent i januari

2011-01-31 11:34

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 62,2 öre/kWh för januari vilket är 25 procent lägre än rekordnoteringen föregående månad (83,3 öre/kWh). Väl fungerande kärnkraft i kombination med mildare väder är huvudanledningen till prislättnaden. Marknadens...

Läs mer

43 786 hushåll bytte elbolag i november

2011-01-14 15:48

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 43 786 hushåll bytte elleverantör i november 2010. Det är två procent färre än motsvarande månad föregående år. Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se i november visar att 78 procent valde bundet elpris. Populärast...

Läs mer

Långa fastprisavtal billigast just nu

2011-01-07 07:48

SENASTE NYTT: Den stränga vintern med bristen på vatten i vattenmagasinen får de längre fastprisavtalen att toppa elprisjämförelselistorna på elskling.se. Fast elpris i tre till fyra år tillhör de billigaste elavtalen just nu och kostar cirka 105 öre/kWh. Ju kortare bindningstid...

Läs mer