12 månaders fastprisavtal populärast i april

2012-06-11 07:56Ny statistik från SCB visar att 34 049 hushåll bytte elhandelsbolag i april. Det innebär en ökning med tre procent jämfört med motsvarande månad i fjol (32 907). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 55 procent ett fast elpris och 45 procent ett rörligt. Den mest tecknade avtalsformen blev ettårsavtal med bundet elpris. Intresset för rörligt elpris var betydligt högre i april jämfört med motsvarande månad i fjol. 45 procent av samtliga byten var till ett rörligt elavtal vilket innebär en ökning med 50 procent.

En trolig förklaring till ovan utfall är den senaste tidens, historisk sett låga, elprisnivå som fler vill kunna ta del av. En annan förklaring är den minskade risken för elpristoppar tack vare god fyllnadsgrad i vattenmagasinen. Vidare har rapporteringen från media avseende kärnkraftsfrågan, där flera europeiska nationer diskuterar teknikens framtid, minskat.

- Det är positivt att aktiviteten på elmarknaden äntligen ökar. Vår vision är att ingen ska ha ett tillsvidareavtal och även om vi hittills hjälpt tiotusentals hushåll med att göra ett aktivt val så finns fortfarande många kvar att aktivera, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elskling.ses rekommendation är att konsumenter ska utgå från det egna hushållets preferenser vid valet av elavtal. Det finns över 100 elhandelsbolag vilka skiljer sig åt på olika sätt. Därför är det av stor betydelse för hushållet att göra en jämförelse innan en "elskling" utses.


För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal