108 000 aktiva elkunder under första kvartalet

2011-05-12 08:14Ny statistik från SCB visar att 31 753 (27 049) hushåll bytte elleverantör i mars. Det är 17 procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 63 procent ett bundet elpris. Tecknandet av längre fastprisavtal ökade mest. Fortsatt populärast var avtalslängder kortare än ett år som stod för 53 procent av alla bundna elavtal. Under årets första kvartal genomfördes totalt 107 898 byten av elhandelsbolag visar statistik från SCB. Det är två procent fler än motsvarande period förra året (105 675) och 22 procent lägre än rekordåret 2009 (138 306).

- Med tanke på allt fokus som varit på de historiskt sett höga elpriserna är det förvånansvärt att inte fler gjort ett aktivt val av elavtal för att därigenom bidra till en ökad konkurrens på elmarknaden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Kortare fastprisavtal är fortsatt populärast bland hushållen. En möjlig förklaring är att just de elavtalen nu är lägre prissatta än övriga avtalslängder. Anledningen till den prissättningen är att avtalsperioden endast täcker in sommarhalvåret vilket oftast har en lägre elprisnivå än vinterhalvåret.

Den avtalsform som ökade mest under mars var fastprisavtal med tre års bindningstid som stod för 18 (13) procent av de bundna elavtalen som tecknades. Enligt elskling.se är det hushållen som vill göra ett aktivt val men inte nödvändigtvis är intresserade av att behöva följa elprisutvecklingen på elbörsen som väljer att binda sitt elpris under en längre period.

- Efter två torrår i rad är det naturligt att hushållen blir mindre positiva till ett rörligt elpris. Samtidigt vet vi att det förr eller senare kommer ett våtår och då är effekten det omvända. Viktigast för hushållen är att välja ett elavtal från ett elhandelsbolag som bäst motsvarar deras behov, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal