10 procent lägre elpris att vänta 2016

2015-12-28 09:50Med bara dagar kvar av året ser årsmedelspotpriset för Sveriges fyra elområden ut att bli 20 öre/kWh. Det är 29 procent lägre än elpriset 2014 (29 öre/kWh). Elprisfallet gynnar främst hushåll med rörligt elpris. Ett villahushåll som förbrukar 20 000 kWh per år med rörligt elpris får cirka 2 100 kronor lägre årskostnad jämfört med 2014. En prognos framtagen av elskling.se visar att medelspotpriset för 2016 väntas sjunka vidare till cirka 18 öre/kWh.Elpriset i år blir lika lågt som åren 2001 och 2002. För att se ett lägre elpris får vi backa till år 2000. Huvudförklaringen är vädret. Större delar av året har präglats av nederbördrikt väder. Det har resulterat i ett konstant överskott i vattenmagasinen. I kombination med vattenöverskottet har den milda vintern sänkt elförbrukningen. Stort utbud och låg efterfrågan ger ett fallande pris.

- Prisutvecklingen har varit väldigt gynnsam för elkunderna, speciellt de med rörligt elpris. Vi kan se på marknaden att prisfesten väntas fortsätta med ännu lägre elpris framöver, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Julvädret ser ut att bli milt och det finns ännu ingen vinter i sikte. Elsklings prognos för 2016 pekar på ett elpris kring 18* öre/kWh. Det är 10 procent lägre än 2015.

Från årsskiftet sänks energiskatten och vi får en ökad kvotplikt för elcertifikat. Lägre elpris och energiskatt samt högre elcertifikatavgift resulterar sammantaget i en kostnadsminskning på cirka 300 kronor per år.

- Det råder hård konkurrens om kunderna och det stora utbudet av elavtal skapar ett attraktivt läge för aktiva elkunder. Låga prisförväntningar möjliggör för elbolagen att erbjuda fastprisavtal till rekordlåga priser, säger Faraz Azima.

Den senaste statistiken från SCB visar att 47,3 procent av hushållen har rörligt elpris. Dessa hushåll gynnas mest när elpriset faller. Hushåll med fastprisavtal påverkas inte av svängningar på elmarknaden då de har ett förutbestämt elpris under sin avtalsperiod. Högst elpris betalar avtalslösa hushåll med anvisningspris.

* Terminskurser från Nasdaq 2015-12-21, kl.13:52
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 500 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal