10 procent högre elpris att vänta för 2015

2015-01-05 09:37Elpriset för 2014 blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 16 procent lägre än år 2013 (34 öre/kWh). Baserat på en analys av elterminerna för 2015 ser marknaden 2014 som ett bottenår och elpriset förväntas stiga med cirka 10 procent i år. Sedan 1 januari höjdes energiskatten från 29,3 öre/kWh till 29,4 öre/kWh. Givet att prognosen faller in kan villahushåll med ett rörligt elavtal budgetera för en kostnadsökning på cirka 800 kronor för 2015 års elkonsumtion.De stora prisdrivarna framåt blir väderutvecklingen med temperaturen som direkt påverkar uppvärmningsbehovet och nederbörden som påverkar vattenkraftsproduktionen. Utöver vädret är kärnkraftsproduktionen väldigt avgörande för elprisnivån. Just nu är samtliga reaktorer utom tre i drift. Ringhals 2 genomgår årlig revision fram till 7 mars och Oskarshamn 2 uppgraderar säkerhetssystemet och planeras åter vara i drift till sommaren. Oskarshamn 3 togs ur drift under gårdagen och planeras åter igång imorgon, tisdag 6 januari.

Efter vattenkraften och kärnkraften är det råvarupriserna som påverkar elpriset i Sverige. En faktor som sänkt elpriset under 2014 är oljepriset som nästan halverats. Det lägre oljepriset påverkar andra råvaror som kol och gas negativt. Det har fått det tyska elpriset att falla vilket gör att Sverige vid behov kan importera el relativt billigt från Tyskland.

En faktor som haft fördyrande effekt för svenska hushålls elinköp är kronförsvagningen. Under 2014 steg eurokursen från 8,9 till 9,5 SEK/EUR. Handeln på elbörsen Nordpool sker i valutan euro vilket isolerat för valutaeffekten innebär att elinköp blev 7 procent dyrare under 2014.

Elskling.se presenterar årligen en elprisprognos för det kommande året. Den 2 januari 2014 presenterades prognosen för 2014 som pekade på nivån 30 öre/kWh. Med facit i hand ser vi att prognosen var 1 öre ifrån utfallet. Elsklings prognos för 2015 pekar på ett elpris kring 32* öre/kWh. Inkluderat effekten från en höjd energiskatt innebär det hela en kostnadsökning på cirka 800 kronor per år för ett villahushåll med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar.

- Vi befinner oss i ett läge med lägre volatilitet i elpriset. Det kan bland annat förklaras av allt billigare kolproduktion på senare år. Något som minskar elprisskillnaden mellan våtår och torrår. Lägre volatilitet kan vara en förklaring till senaste årens ökade kundtillströmning till rörligt elpris. Oavsett avtalsform så är det idag en stor spridning i elhandlarnas erbjudande ut mot kund och därför rekommenderas alla konsumenter att säkerställa konkurrenskraften i hushållets elavtal någon gång per år, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

* Stängningskurser från Nordpool 2014-12-29
Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal