Vi jämför alla elbolag

Som ledande och oberoende elbytartjänst jämför elskling.se Sveriges samtliga elhandelsbolag. Du har valt att visa mer information om Skurupskraft: ett av Sveriges 153 elhandelsbolag.

Skurupskraft

Skurupskraft har bytt namn till Kraftringen.

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal

Totalt antal unika elavtal på elskling.se: 4667 stycken