Exempelfaktura

Det elhandelsbolag som tillhandahåller din el skickar fakturor till dig, som dessutom innehåller en hel del matnyttig information. Här får du bland annat veta ditt anläggnings-ID, som behövs om du ska byta elavtal.

I exempelfakturan nedan vill vi hjälpa dig att hitta och förstå dess olika delar. För muspekaren över exempelfakturans olika delar för att få mer information på fakturans fram- och baksida.

Fakturaspecifikation

Elhandel för faktisk förbrukning perioden 1 februari t o m 30 april 2012

Under rubriken Elhandel framgår kostnaden för den el du har förbrukat under den period fakturan avser.

Enkel - tillsvidare, fr o m 1 januari 2010

Här finner du information om vilken avtalsform som gäller samt eventuell bindningstid.
Antal Pris inkl. moms Summa
Årsavgift 89 dagar 365 kr/år 89 kr En årlig fast avgift ditt elhandelsföretag kan välja att ta ut.
El 3825 kWh 79,0 öre/kWh 3021,75 kr Den mängd el du använt under perioden.
Summa elhandel (moms ingår med 622,15 kr) 3110,75 kr Priset för den el du använt under perioden.

Elnät för faktisk förbrukning perioden 1 februari t o m 30 april 2012

Under rubriken Elnät på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av elen under den period fakturan avser.

Om ditt nätbolag inte är detsamma som ditt elhandelsbolag får du en separat elnätsfaktura.

Enkel tariff, säkring 16A

Här finner du information om vilken avtalsform som gäller samt eventuell bindningstid.
Antal Pris inkl. moms Summa
Abonnemang 89 dagar 800 kr/år 195 kr En fast årsavgift som ditt elnätsbolag väljer att ta ut för ditt abonnemang.
Elöverföring 3825 kWh 24,0 öre/kWh 918 kr Kostnad för transporten av elen genom elnätet hem till dig.
Energiskatt 3825 kWh 40,63 öre/kWh 1554,10 kr Priset du betalar för elnätet under perioden.
Summa elnät (moms ingår med 533,42 kr) 2667,10 kr Priset för den el du använt under perioden.

Mätarnummer:

1234567

Din mätares nummer. Notera att mätarnumret inte är samma sak som anläggnings-ID.

Mätarställning (1 feb 2012):

321180

Din mätarställning i början av fakturaperioden.

Mätarställning (30 apr 2012):

325005

Din mätarställning i slutet av fakturaperioden.

Beräknad årsförbrukning:

15 300 kWh

Denna förbrukning är en beräknad årsförbrukning som ditt elhandelsbolag erhåller från ditt elnätsbolag och skall exempelvis användas vid jämförelse av elpriser och elavtal. Denna uppgift kallas även ibland för BÅF.

Beräknad årlig elhandelskostnad:

12 443 kr

Den beräknade årskostnaden räknas fram med hjälp av den beräknade årsförbrukningen samt det pris som gäller vid fakturadagen.

Beräknad årlig elnätskostnad:

10668,40 kr

Den beräknade årskostnaden räknas fram med hjälp av den beräknade årsförbrukningen samt de priser, avgifter och energiskatt som gäller för ditt elnätsabonnemang.
Många företag tillhandahåller statistik över din elförbrukning.