Exempelfaktura

Det elhandelsbolag som tillhandahåller din el skickar fakturor till dig, som dessutom innehåller en hel del matnyttig information. Här får du bland annat veta ditt anläggnings-ID, som behövs om du ska byta elavtal.

I exempelfakturan nedan vill vi hjälpa dig att hitta och förstå dess olika delar. För muspekaren över exempelfakturans olika delar för att få mer information på fakturans fram- och baksida.
Elvägen 4, 213 31 Elby
F-skattebevis
Org.nr. 555555-1111
Kundservice:
Telefon: 020-123 45 67
Hemsida: www.sverigeel.se
E-post: info@sverigeel.se

Faktura

Fakturadatum: 27 maj 2012 Fakturanummer/OCR: 432112 Kundnummer: 16001 Anläggnings-ID: 735 999 123 456 789 152 Områdes-ID: STH Anläggningsadress: Kundvägen 10 Anders Andersson
Kundvägen 10
910 23 Kundby
Faktisk förbrukning för perioden 1februari t o m 30 april 2012 3 825 kWh Elhandel (Sverige El AB org.nr. SE5555551111) 4 497,31 kr Elnät (Sverige Nät AB org.nr. SE5555552222) 1 113,00 kr Att betala: 5 610 kr
Oss tillhanda senast:
30 juni 2012
Ej momsgrundande
belopp: 0,00 kr
Momsgrundande
belopp: 5 610,31 kr
Moms 25%:
1 402,58 kr
Öresutjämning:
-0,31 kr

       Exempelfaktura - baksida       
Elskling AB, Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se
Senast datum Datumet när betalningen senast ska vara företaget tillhanda.
Ej momsgrundande belopp
Momsgrundande belopp
Moms Den andel av priset som utgör moms.
Öresutjämning Din totala summa att betala är öresutjämnad, så att du endast betalar i hela kronor.
Faktisk förbrukning Under rubriken hittar du en sammanställning av din faktiska förbrukning under den period fakturan avser.
Elhandel Under rubriken Elhandel framgår kostnaden för den el du har förbrukat under angiven tid.
Elnät Under rubriken Elnät på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av elen under den period fakturan avser.

Om ditt nätbolag inte är detsamma som ditt elhandelsbolag får du en separat elnätsfaktura.
Att betala Den totala kostnaden som du ska betala.
Företagsinformation Här finner du information om företaget som adress och organisationsnummer.
Kundservice Här finner du information om hur och genom vilka vägar du kan kontakta kundservice.
Fakturadatum Fakturadatum anger det datum för när fakturan utfärdades.
Fakturanummer/OCR Du använder OCR-numret när du betalar fakturan för att betalningsmottagaren ska se att betalningen kommer från dig. Om inget OCR-nummer finns använder du fakturanumret.
Kundnummer Kundnumret är specifikt för dig hos det aktuella företaget. Notera att kundnumret inte är samma sak som anläggnings-ID.
Anläggnings-ID Anläggnings-ID är en kod som används för att identifiera anläggningen (villa, lägenhet) du bor i.

Tillsammans med ditt områdes-ID bildar detta en unik identifikation som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

Anläggnings-ID kan även benämnas EAN-kod, anl-ID eller GS1-nummer. Anläggnings-ID börjar oftast på 735 999 och består av 18 siffror.
Områdes-ID Kod på tre bokstäver, som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings-ID bildar detta en unik identifikation för din anläggning, även denna ska du uppge när du byter elhandelsföretag.
Anläggningsadress Adressen till den anläggning (villa, lägenhet eller sommarstuga) elavtalet avser. Behöver inte vara densamma som fakturaadressen.
Fakturaadress Den adress din faktura skickas till, oftast permanentboende. Behöver inte vara densamma som anläggningsadressen.