Elskling i media

Nedan finner du ett urval av artiklar samt radio- och tv-inslag om elskling.se samt där elskling.se har uttalat sig. Använd dig av filtreringen om du vill visa fler artiklar och inslag.

MSN: Mildväder och blåst ger rekordlåga elpriser

2020-02-06 Elpriserna ligger på hälften av vad de gjorde vid samma tid förra året - men flaskhalsar i elnätet gör att elen är dyrare i södra Sverige. Läs artikeln på msn.com