Pressrum

elskling.se har som målsättning att kontinuerligt följa och rapportera utvecklingen på den nordiska elmarknaden. Med hjälp av egenutvecklade statistikverktyg kan vi även insamla och dela med oss av unik information kring kundbeteendet på slutkundsmarknaden.

Vår ambition är att alltid vara öppna, tillgängliga och serviceinriktade gentemot massmedier och övriga som intresserar sig för elskling.se och våra tjänster. Tveka inte att kontakta oss ifall vi kan bistå med någon hjälp.


Nyhetsbrev Registrera din e-postadress för att få elsklings nyhetsbrev:Visa: Alla | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Elpriset i februari 73 procent högre än i fjol2017-03-06 08:28Medelspotpriset i februari blev 31,6 öre/kWh. Det är 73 procent högre än februari i fjol (18,3 öre/kWh). En förklaring till det högre elpriset är att vi i år har ett underskott i den hydrologiska balansen. I fjol hade vi ett överskott. Bland de elbyten som gjorts på elskling.se under 2017 tecknade 55 procent rörligt elpris. Elskling rekommenderar hushållen att jämföra utbudet på marknaden innan de tecknar ett nytt elavtal. Prisskillnaden mellan det billigaste och dyraste rörliga avtalet på elskling.se är just nu cirka 19 öre/kWh. Det motsvarar 3 772 kronor per år för ett villahushåll*. Läs mer...
Allt du behöver veta om elavtalet vid en flytt2017-02-21 13:15Att inte teckna elavtal när du flyttar medför ett högt elpris, ett så kallat anvisningspris. Bor du i lägenhet rör det sig om cirka 2 000 kronor per år. Idag har 700 000 hushåll ett anvisningspris, vilket är cirka 30-50 procent dyrare än ett vanligt elavtal. Elskling har tagit fram en guide som gör det enkelt för dig att ordna ett elavtal när du flyttar. Läs mer...
Elcertifikatskollaps sänker elkostnaden med 500 kronor2017-02-01 08:44Månadens skräll utöver Donald Trump var en 40 procentig priskollaps i elcertifikatspriset. Prisnedgången ger villahushåll cirka 500 kronor lägre elkostnad* per år. Vintermånaden januari passerade utan några elpristoppar och bakgrunden var en välfungerande kärnkraft, god vindkraftsproduktion och det faktum att vi slapp superkallt väder. Medelspotpriset i januari blev 30** öre/kWh (27/öre/kWh), 10 procent högre än januari i fjol. Läs mer...
Fortsatt högt elpris väntas för 20172017-01-03 08:12Årsmedelspotpriset för 2016 blev 28 öre/kWh och innebär en ökning med 35 procent jämfört med året innan. Det är främst hushåll med rörligt elpris som påverkas av prisuppgången. För ett villahushåll med rörligt elpris och en årsförbrukning på 20 000 kWh blev elen cirka 2 000 kronor dyrare under 2016. I en färsk prognos* framtagen av elskling.se förväntas elpriset 2017 att bli 28* öre/kWh. Energiskatten höjs två gånger under 2017 och kommer att innebära cirka 825 kronor högre skattekostnad för en villaägare. Läs mer...
Milt väder lugnade en nervös elmarknad2016-12-01 11:03Elmarknaden genomgick en perfekt storm under oktober. Vattenbrist i de svenska magasinen, torrt och kallt höstväder, stigande råvarupriser, en pressad kärnkraftstillgänglighet i Frankrike och kapacitetsbegränsningar i kabelförbindelsen mellan Stockholm och Oslo resulterade i ett snabbt stigande elpris. Medelspotpriset för november blev 40 öre/kWh vilket är den högsta noteringen i år och 73 procent högre än november i fjol (23 öre/kWh). Mot mitten av månaden slog vädret om kraftigt vilket tillsammans med ett försvagat kolpris och ett fallande pris på utsläppsrätter för koldioxid fick elpriset att falla under resten av månaden. Läs mer...
Torkan har skapat ett elprisrally2016-11-01 08:45Hälften av alla hushåll har ett rörligt elpris och påverkas direkt av den pågående elprisuppgången. En supertorr höst har fått både det kortsiktiga spotpriset och de långsiktiga terminspriserna att stiga. Medelspotpriset för oktober blev cirka 35 öre/kWh vilket är 60 procent högre än oktober i fjol (22 öre/kWh). Ett större underskott i den hydrologiska balansen ökar importbehovet. Trots den kraftiga elprisuppgången i Sverige är prisnivån fortfarande högre nere på kontinenten. Det gör att elimporten får en fördyrande effekt på vårt elpris. Idag har 30 procent av hushållen ett fastprisavtal i Sverige. Dessa är skyddade mot prisuppgången eftersom de redan låst sitt elpris sedan tidigare. Läs mer...
Visa: Alla | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Elskling AB, Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se