Pressrum

elskling.se har som målsättning att kontinuerligt följa och rapportera utvecklingen på den nordiska elmarknaden. Med hjälp av egenutvecklade statistikverktyg kan vi även insamla och dela med oss av unik information kring kundbeteendet på slutkundsmarknaden.

Vår ambition är att alltid vara öppna, tillgängliga och serviceinriktade gentemot massmedier och övriga som intresserar sig för elskling.se och våra tjänster. Tveka inte att kontakta oss ifall vi kan bistå med någon hjälp.


Nyhetsbrev Registrera din e-postadress för att få elsklings nyhetsbrev:Visa: Alla | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Fortsatt högt elpris väntas för 20172017-01-03 08:12Årsmedelspotpriset för 2016 blev 28 öre/kWh och innebär en ökning med 35 procent jämfört med året innan. Det är främst hushåll med rörligt elpris som påverkas av prisuppgången. För ett villahushåll med rörligt elpris och en årsförbrukning på 20 000 kWh blev elen cirka 2 000 kronor dyrare under 2016. I en färsk prognos* framtagen av elskling.se förväntas elpriset 2017 att bli 28* öre/kWh. Energiskatten höjs två gånger under 2017 och kommer att innebära cirka 825 kronor högre skattekostnad för en villaägare. Läs mer...
Milt väder lugnade en nervös elmarknad2016-12-01 11:03Elmarknaden genomgick en perfekt storm under oktober. Vattenbrist i de svenska magasinen, torrt och kallt höstväder, stigande råvarupriser, en pressad kärnkraftstillgänglighet i Frankrike och kapacitetsbegränsningar i kabelförbindelsen mellan Stockholm och Oslo resulterade i ett snabbt stigande elpris. Medelspotpriset för november blev 40 öre/kWh vilket är den högsta noteringen i år och 73 procent högre än november i fjol (23 öre/kWh). Mot mitten av månaden slog vädret om kraftigt vilket tillsammans med ett försvagat kolpris och ett fallande pris på utsläppsrätter för koldioxid fick elpriset att falla under resten av månaden. Läs mer...
Torkan har skapat ett elprisrally2016-11-01 08:45Hälften av alla hushåll har ett rörligt elpris och påverkas direkt av den pågående elprisuppgången. En supertorr höst har fått både det kortsiktiga spotpriset och de långsiktiga terminspriserna att stiga. Medelspotpriset för oktober blev cirka 35 öre/kWh vilket är 60 procent högre än oktober i fjol (22 öre/kWh). Ett större underskott i den hydrologiska balansen ökar importbehovet. Trots den kraftiga elprisuppgången i Sverige är prisnivån fortfarande högre nere på kontinenten. Det gör att elimporten får en fördyrande effekt på vårt elpris. Idag har 30 procent av hushållen ett fastprisavtal i Sverige. Dessa är skyddade mot prisuppgången eftersom de redan låst sitt elpris sedan tidigare. Läs mer...
Hösttips som minskar din elräkning2016-10-25 09:59Hösten och vintern innebär kallare väder och en ökad elförbrukning till följd. Torrt väder i Norden och kärnkraftsproblem i Frankrike är två faktorer som har fått elpriset att stiga under hösten. Oavsett hur bra elavtal hushållet har blir den el som inte förbrukas billigast. Elskling har samlat fem smarta energispartips som hjälper dig att minska risken för en chockhög elräkning i höst. Läs mer...
Soligt väder gav 40 procent högre elpris2016-10-03 08:09Strålande solsken och uteblivet höstregn resulterade i ett högt elpris i september. Medelspotpriset blev 28 öre/kWh vilket är 40 procent högre än september i fjol (20 öre/kWh). I vinter blir elpriset känsligt för eventuella störningar i kärnkraften och i de överföringskablar som finns att tillgå vid elbrist. I den nya budgeten som regeringen presenterat föreslås energiskatten att höjas med 3 öre/kWh den 1 juli 2017. Något som resulterar i ökade kostnader för alla konsumenter. Månaden avslutades med en varning från energiministern Ibrahim Baylan som uppmanar elhandlarna att självmant se till att deras anvisningskunder tecknar riktiga elavtal. Läs mer...
27 procent högre elpris att vänta i vinter2016-08-29 08:20En analys genomförd av elskling.se pekar på ett elpris omkring 27 öre/kWh* för den kommande vintern. Det är 27 procent högre än föregående vinter. För ett villahushåll med rörligt elpris innebär detta 1 000 kronor** högre elkostnad denna vinter. Huvudförklaringen till den högre prisbilden är låga tillrinningar och ett underskott i vattenmagasinen. Läs mer...
Visa: Alla | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Elskling AB, Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se